ГАЛЕРИЯ

Църкви и манастири в ЮЗ България от XV-XVII в.

Кремиковски манастир
Кремиковски манастир "Св. Георги"

Църквата “Св. Георги” (по П. Мутафчиев)

Кремиковски манастир
Кремиковски манастир "Св. Георги"

Църквата “Св. Георги”

Кремиковски манастир
Кремиковски манастир "Св. Георги"

Дейсис (северна стена, наос)

Кремиковски манастир
Кремиковски манастир "Св. Георги"

Св. Георги (южна стена, наос)

Кремиковски манастир
Кремиковски манастир "Св. Георги"

Архитектурен план (по П. Мутафчиев)

Кремиковски манастир
Кремиковски манастир "Св. Георги"

Поклонение на жертвата (апсида)

Кремиковски манастир
Кремиковски манастир "Св. Георги"

Св. Богородица Ширшая небес (апсида)

Кремиковски манастир
Кремиковски манастир "Св. Георги"

Тайната вечеря (южната стена, наос)

Кремиковски манастир
Кремиковски манастир "Св. Георги"

Западна стена, наос

Църквата
Църквата "Св. Димитър" в Подгумерски манастир

Св. Дамян (южна стена , наос)

Църквата
Църквата "Св. Димитър" в Подгумерски манастир

Св. Димитър (източна стена, притвор)

Църквата
Църквата "Св. Димитър" в Подгумерски манастир

Св. Козма (детайл)

Църквата
Църквата "Св. Димитър" в Подгумерски манастир

Архангел Михаил (западна стена, притвор)

Църквата
Църквата "Св. Димитър" в Подгумерски манастир

Св. Пантелеймон (детайл)

Църквата
Църквата "Св. Димитър" в Подгумерски манастир

Св. Пантелеймон и св. Козма (южна стена , наос)

Църквата
Църквата "Св. Димитър" в Подгумерски манастир

Петдесетница (западна стена, притвор)

Църквата
Църквата "Св. Димитър" в Подгумерски манастир

Архитектурен план (по П. Мутафчиев)

Църквата
Църквата "Св. Димитър" в Подгумерски манастир

Св. Севастиян (западна стена, притвор)

Църквата
Църквата "Св. Димитър" в Подгумерски манастир

Старозаветна троица (южна стена, притвор)

Елешнишки манастир
Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Църква “Успение на Св. Богородица”

Елешнишки манастир
Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Църква “Успение на Св. Богородица” (архив на Ас. Василиев)

Елешнишки манастир
Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Архитектурен план (по В. Пандурски)

Елешнишки манастир
Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Архангели (апсида)

Елешнишки манастир
Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Архангели (апсида)

Елешнишки манастир
Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Св. Богородица на трон с Младенеца (апсида)

Елешнишки манастир
Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Поднасяне на дарове (западна стена на нартекса)

Елешнишки манастир
Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Архангелът от Благовещение (олтар)

Елешнишки манастир
Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Св. св. Константин и Елена (западна стена, наос)

Елешнишки манастир
Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Първи Вселенски събор (западна стена на нартекса)

Елешнишки манастир
Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Бог Саваот (свод на наоса)

Елешнишки манастир
Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Умиване на нозете (южна стена на наоса)

Елешнишки манастир
Елешнишки манастир "Успение на Св. Богородица"

Влизане в Йерусалим (южна стена на наоса)

Сеславски манастир
Сеславски манастир "Св. Николай"

Църквата “Св. Николай”

Сеславски манастир
Сеславски манастир "Св. Николай"

Снимка по П. Мутафчиев

Сеславски манастир
Сеславски манастир "Св. Николай"

Архитектурен план по Д. Каменова

Сеславски манастир
Сеславски манастир "Св. Николай"

Ангел на Гроба Господен (северна стена, наос)

Сеславски манастир
Сеславски манастир "Св. Николай"

Св. Богородица между Архангелите Михаил и Гавраил (свод на притвора)

Сеславски манастир
Сеславски манастир "Св. Николай"

Св. Богородица Ширшая Небес и двама Архангели в цял ръст (апсида)

Сеславски манастир
Сеславски манастир "Св. Николай"

Неделя на жените мироносици (южна стена на наоса)

Сеславски манастир
Сеславски манастир "Св. Николай"

Ангел и св. св. Константин и Елена (западна стена на наоса)

Сеславски манастир
Сеславски манастир "Св. Николай"

Възкресение Лазарово (южна стена на наоса)

Сеславски манастир
Сеславски манастир "Св. Николай"

Част от северна стена на притвора

Сеславски манастир
Сеславски манастир "Св. Николай"

Божествената литургия и Мелисмос (апсида)

Сеславски манастир
Сеславски манастир "Св. Николай"

Слизане в Ада (северна стена, наос)

Сеславски манастир
Сеславски манастир "Св. Николай"

Христос от Възнесението (свод на наоса)

Сеславски манастир
Сеславски манастир "Св. Николай"

Светци-войни (южна стена на наоса)

Кремиковски манастир
Кремиковски манастир "Св. Георги"

Св. Георги (източна стена на притвора)

Кремиковски манастир
Кремиковски манастир "Св. Георги"

Коледен химн (западна стена на притвора)

Кремиковски манастир
Кремиковски манастир "Св. Георги"

Св. Георги спасява царската дъщеря (северна стена на притвора)

Кремиковски манастир
Кремиковски манастир "Св. Георги"

Ктиторска композиция (северна стена на притвора)

Манастирът
Манастирът "Св. Архангел Михаил", Трън

Църквата “Св. Архангел Михаил”

Манастирът
Манастирът "Св. Архангел Михаил", Трън

Снимка от архива на Ас. Василиев

Манастирът
Манастирът "Св. Архангел Михаил", Трън

Архитектурен план по Д. Джонова

Манастирът
Манастирът "Св. Архангел Михаил", Трън

Евхаристия ХVII–ХVIII в. (апсида)

Манастирът
Манастирът "Св. Архангел Михаил", Трън

Христос в гроба ХVII–ХVIII в. (проскомидийна ниша)

Манастирът
Манастирът "Св. Архангел Михаил", Трън

Светци от ХVII–ХVIII в. (южна конха)

Манастирът
Манастирът "Св. Архангел Михаил", Трън

Централният купол на църквата

Манастирът
Манастирът "Св. Архангел Михаил", Трън

Мелисмос ХVII–ХVIII в. (апсида)

Манастирът
Манастирът "Св. Архангел Михаил", Трън

Пророк Соломон и св. Никола ХIV–ХV в. (южна стена)

Манастирът
Манастирът "Св. Архангел Михаил", Трън

Св. Роман Сладкопевец (олтар)

Манастирът
Манастирът "Св. Архангел Михаил", Трън

Св. Богородица Ширшая Небес ХIV–ХV в. (апсида)

Манастирът
Манастирът "Св. Архангел Михаил", с. Билинци

Църквата “Св. Архангел Михаил”

Манастирът
Манастирът "Св. Архангел Михаил", с. Билинци

Архитектурен план по Е. Флорева

Манастирът
Манастирът "Св. Архангел Михаил", с. Билинци

Апсида сегашно състояние

Манастирът
Манастирът "Св. Архангел Михаил", с. Билинци

Св. Богородица Ширшая Небес с Христос (апсида, снимката е по Е. Флорева)

Манастирът
Манастирът "Св. Архангел Михаил", с. Билинци

Сретение (южна стена)

Манастирът
Манастирът "Св. Архангел Михаил", с. Билинци

Гостоприемство Авраамово (северна стена)

Манастирът
Манастирът "Св. Архангел Михаил", с. Билинци

Тайната вечеря (южна стена)

Манастирът
Манастирът "Св. Четиридесет мъченици", с. Лева Река, Трънско

Църквата “Св. Четиридесет мъченици”

Манастирът
Манастирът "Св. Четиридесет мъченици", с. Лева Река, Трънско

Кръщение, снимка по Д. Джонова

Манастирът
Манастирът "Св. Четиридесет мъченици", с. Лева Река, Трънско

Кръщение (южна стена)

Манастирът
Манастирът "Св. Четиридесет мъченици", с. Лева Река, Трънско

Архитектурен план по Д. Джонова

Манастирът
Манастирът "Св. Четиридесет мъченици", с. Лева Река, Трънско

Убрус (олтар)

Църквата
Църквата "Св. Георги" в Колуша, Кюстендил

Църквата “Св. Георги”

Църквата
Църквата "Св. Георги" в Колуша, Кюстендил

Църквата “Св. Георги” (по Н. Мавродинов)

Църквата
Църквата "Св. Георги" в Колуша, Кюстендил

Архитектурен план (по А. Грабар)

Църквата
Църквата "Св. Георги" в Колуша, Кюстендил

Изглед към централната апсида

Църквата
Църквата "Св. Георги" в Колуша, Кюстендил

Св. Йоан Кръстител (наос)

Църквата
Църквата "Св. Георги" в Колуша, Кюстендил

Рождество Христово (южна стена на бемата, фрагмент)

Църквата
Църквата "Св. Георги" в Колуша, Кюстендил

Св. Сава (наос)

Църквата
Църквата "Св. Георги" в Колуша, Кюстендил

Св. Сава, детайл

Църквата
Църквата "Св. Георги" в Колуша, Кюстендил

Сретение (южна стена на бемата, фрагмент)

Църквата
Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Църквата “Св. Архангел Михаил”

Църквата
Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Църквата “Св. Архангел Михаил” (по В. Иванова)

Църквата
Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Архитектурен (по В. Иванова)

Църквата
Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Апсида

Църквата
Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Св. Елена (западна стена)

Църквата
Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Св. Кирил Александрийски (олтар)

Църквата
Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Св. Макарий (северна стена)

Църквата
Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Св. Архангел Михаил (южна стена)

Църквата
Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Св. Архангел Михаил (детайл)

Църквата
Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Св. Никифор (северна стена)

Църквата
Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Архангел Рафаил (апсида)

Църквата
Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Св. Роман Сладкопевец (?) (олтар)

Църквата
Църквата "Св. Архангел Михаил", с. Горановци, Кюстендилско

Успение Богородично (западна стена)

Бобошевски манастир
Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Църквата “Св. Димитър”

Бобошевски манастир
Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Църквата “Св. Димитър” (по Ив. Кепов)

Бобошевски манастир
Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Архитектурен план (по НИПК)

Бобошевски манастир
Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Св. Богородица от Благовещението (олтар)

Бобошевски манастир
Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Дейсис (северна стена)

Бобошевски манастир
Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Св. Димитър (западна фасада)

Бобошевски манастир
Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Св. Константин и Елена (западна стена)

Бобошевски манастир
Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Св. Архангел Михаил (западна стена)

Бобошевски манастир
Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Мъченичеството на св. Димитър (западна стена)

Бобошевски манастир
Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Св. Никола и св. Димитър (южна стена)

Бобошевски манастир
Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Поклонение на жертвата (апсида)

Бобошевски манастир
Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Предателството на Юда (южна стена)

Бобошевски манастир
Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Причестяване на апостолите (апсида)

Бобошевски манастир
Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Св. Неделя и св. Петка (южна стена)

Бобошевски манастир
Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Успение Богородично (западна стена)

Бобошевски манастир
Бобошевски манастир "Св. Димитър"

Тайната вечеря (южна стена)

Църквата
Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Църквата “Св. Петка”

Църквата
Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Архитектурен план (по НИПК)

Църквата
Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Христос Ангел от Великия съвет (свод)

Църквата
Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Св. Неделя, Св. Константин и св. Елена (южна стена)

Църквата
Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Св. Василий Велики и Архангел Михаил (апсида)

Църквата
Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Св. Архангел Михаил (западна стена)

Църквата
Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Носене на кръста (северна стена)

Църквата
Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Христос Пантократор (свод)

Църквата
Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Св. Петка (южна стена)

Църквата
Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Възкресение (северна стена)

Църквата
Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Преображение Христово и Успение на Св. Богородица (западна стена)

Църквата
Църквата "Св. Петка" в с. Вуково

Видение на св. Петър Александрийски (северна стена)

Църквата
Църквата "Св. Атанасий" в Бобошево

Църквата “Св. Атанасий”

Църквата
Църквата "Св. Атанасий" в Бобошево

Жените мироносици на Гроба Господен (северна стена)

Църквата
Църквата "Св. Атанасий" в Бобошево

Кръщение (южна стена)

Църквата
Църквата "Св. Атанасий" в Бобошево

Неверието на апостол Тома (северна стена)

Църквата
Църквата "Св. Атанасий" в Бобошево

Архитектурен план (по В. Матуски)

Църквата
Църквата "Св. Атанасий" в Бобошево

Преображение (южна стена)

Църквата
Църквата "Св. Атанасий" в Бобошево

Рождество Христово (южна стена)

Църквата
Църквата "Св. Атанасий" в Бобошево

Христос Ветхий Денми и Христос Ангел от Великия съвет (свод)

Църквата
Църквата "Св. Атанасий" в Бобошево

Влизане в Йерусалим (северна стена)

Църквата
Църквата "Пророк Илия" в Бобошево

Църквата “Пророк Илия”

Църквата
Църквата "Пророк Илия" в Бобошево

Благовещение (южна стена)

Църквата
Църквата "Пророк Илия" в Бобошево

Христос Емануил (свод)

Църквата
Църквата "Пророк Илия" в Бобошево

Архитектурен план (по Ел. Флорева)

Църквата
Църквата "Пророк Илия" в Бобошево

Христос от Възнесението (свод)

Църквата
Църквата "Пророк Илия" в Бобошево

Преображение (западна стена)

Църквата
Църквата "Пророк Илия" в Бобошево

Св. Богородица Ширшая небес (апсида)

Църквата
Църквата "Пророк Илия" в Бобошево

Кръщение (южна стена)

Карлуковски манастир
Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Църквата “Успение на Света Богородица”

Карлуковски манастир
Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Снимка от архива на Ас. Василиев

Карлуковски манастир
Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Архитектурен план по П. Мутафчиев

Карлуковски манастир
Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Ангел Господен (южна стена на притвора, детайл)

Карлуковски манастир
Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Св. Архангел Михаил (свода на притвора)

Карлуковски манастир
Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Св. Богородица Знамение (свода на притвора)

Карлуковски манастир
Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Св. Евстатий (южна стена)

Карлуковски манастир
Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Част от източната стена на притвора

Карлуковски манастир
Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Св. Пахомий (южна стена на притвора, детайл)

Карлуковски манастир
Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Св. Павел (централна ниша, детайл)

Карлуковски манастир
Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Св. Петър (централна ниша, детайл)

Карлуковски манастир
Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Св. Петка, св. Марина и св. Архангел Михаил (западна стена, притвор)

Карлуковски манастир
Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Тайната вечеря (северна стена на наоса)

Карлуковски манастир
Карлуковски манастир "Успение на Св. Богородица"

Мелисмос (апсида)

Previous Next Play Pause
X

Right Click

No right click