Изобразително изкуство

Древноезически мислители и писатели в старата българска живопис

Посещения: 6411

 

ИВАН ДУЙЧЕВ

 

ДРЕВНОЕЗИЧЕСКИ МИСЛИТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ

В СТАРАТА БЪЛГАРСКА ЖИВОПИС

 

Първи вселенски събор
Първи вселенски събор

стенопис от трапезарията в Бачковския манастир

Втори вселенски събор
Втори вселенски събор

стенопис от трапезарията в Бачковския манастир

Трети вселенски събор
Трети вселенски събор

стенопис от трапезарията в Бачковския манастир

Четвърти вселенски събор
Четвърти вселенски събор

стенопис от трапезарията в Бачковския манастир

Пети вселенски събор
Пети вселенски събор

стенопис от трапезарията в Бачковския манастир

Шести вселенски събор
Шести вселенски събор

стенопис от трапезарията в Бачковския манастир

Седми вселенски събор
Седми вселенски събор

стенопис от трапезарията в Бачковския манастир

Изображения на езически мислители и писатели
Изображения на езически мислители и писатели

стенопис от трапезарията в Бачковския манастир (вляво от Йесе)

Аристофан
Аристофан

"И ще даде кръщение на покаяние на своя народ, и блажен е онзи, който го послуша"

Одонеристос
Одонеристос

"Бог е разум, и Слово, и Дух, и Словото въплотено от Отца, напълно Человек"

Диоген
Диоген

"Аз съм в сетните времена и години, когато ще стане..."

Ариклос
Ариклос

"Рожба от рожба, низлязъл, рожба на рожба роден в утробата..(?)"

Клеомиан
Клеомиан

"Онзи, който е разгънал небето и е утвърдил земята върху нещо нетрайно, ще се роди в последни времена"

Сократ
Сократ

"И ще добие плът от еврейска дева и ще бъде разпънат. И блажени са онези, които го послушат..."

Изображения на езически мислители и писатели
Изображения на езически мислители и писатели

стенопис от трапезарията в Бачковския манастир (вдясно от Йесе)

Окиарос
Окиарос

"Ще дойде при нас накрай земя цар на света, и плътта ще се покаже без грях"

Аристотел
Аристотел

"В онези дни светлината на светата Троица ще светне над цялото творение"

Гален
Гален

"При благочестив цар отново ще видим, о слънце, онази, която е разрушила съществуващия от веки храм"

Сибила
Сибила

"Неговият син Христос ще се роди от дева Мария, и аз вярвам в него"

Платон
Платон

"Бог е съществувал винаги, съществува и ще съществува, като нито има начало, нито ще има край"

Плутарх
Плутарх

"Някога късно ще дойде безначалният"

Изображения на езически мислители и писатели
Изображения на езически мислители и писатели

стенопис от женското отделение на църквата "Рождество Христово" в Арбанаси (лявата половина)

Лизитис
Лизитис

"Онзи, който е разгънал небето и е поставил земята върху водите, ще се роди после от непорочната Мария"

Астакор
Астакор

"Рожба от рожба, низлазяща рожба от рожба..., роден, по своя воля, и роден човек, съвършен бог"

Солон
Солон

"И ще добие плът от девица еврейска и ще го назоват опрощение и радост"

Зиалигис
Зиалигис

"Христос ще се роди от дева Мария, и аз вярвам в него"

Питагор
Питагор

"Бог е Разум и Слово и Дух, и Слово въплотено от Отца"

Сократ
Сократ

"И неговото име ще се прослави, и той ще бъде почитан от всички по цялата вселена"

Изображения на езически мислители и писатели
Изображения на езически мислители и писатели

стенопис от женското отделение на църквата "Рождество Христово" в Арбанаси (дясната половина)

Омир
Омир

"Ще дойде при нас късно на земята цар на света и ще се яви без никакъв грях"

Аристотел
Аристотел

"Светлината на светата Троица ще проблесне по цялото творение и Бог ще унищожи напълно всички ръкотворни идоли"

Гален
Гален

"И отново ще дойде да съди живите и мъртвите и да даде всекиму според делата му"

Сибила
Сибила

"И той ще бъде разпънат от неверни евреи, и блажени са онези, които се вслушват в него, горко на онези, които не го послушат"

Платон
Платон

"Бог е съществувал винаги, и съществува, и ще съществува, без да има начало и без край"

Плутарх
Плутарх

"Някога късно ще дойде безначалният, син на безначалния (бог), който ще накаже тази много неединна (разкъсана) земя"

Previous Next Play Pause
 
Прочети още...

Бехистунският надпис. Предвидливият цар

Посещения: 7041

 

Кир Буличов

Из "7 и 37 чудеса"

 

darius iЦарят на царете Дараявауш, царят на персите, властелинът на много народи, когото враговете му — гърците — наричали Дарейос (Дарий), пръв избрал за своя паметник най-хубавото място, което изобщо може да се измисли.

В долината на Керманшах се простира тесен хребет, който завършва с двуглава планина на мястото, където е минавал пътят на керваните от Хамадан за Вавилон. В подножието на стръмната планина чисти извори се вливат в езеро. От него изтича ручей, минава покрай селото Бехистун и изчезва в долината.

Планината също се нарича Бехистун.

Керваните винаги са се спирали до изворите и старите камили няколко километра преди това знаели, че ще почиват, и бързали към водата, към гъстата група дървета под скалата. Тук са спирали да почиват и армиите, минаващи през Персия, и войниците дълго време помнели двуглавата скала над тихата долина и чистия прохладен ручей.

Прочети още...
X

Right Click

No right click