Средновековно общество

Средновековният свят: Културата на мълчащото мнозинство

Посещения: 4455

Индекс на статията

 

 

gurevic

 АРОН ГУРЕВИЧ

 

 

СРЕДНОВЕКОВНИЯТ СВЯТ:

 

КУЛТУРАТА

НА

МЪЛЧАЩОТО МНОЗИНСТВО

 

 

 

Превод от руски език

Евгения Трендафилова

 

 

 

Книгата „Средновековният свят: Културата на мълчащото мнозинство“ на А. Гуревич е посветена на средновековната западна  менталност. Събира и концептуално обединява очерци за характерни явления в живота на „мълчащото мнозинство“ от началото на Средновековието до неговия край. Главно място в подбора и разборана писмените паметници се отделя на XIII в.

X

Right Click

No right click