Средните векове

По границите на християнска Европа: степните номади и „цивилизованите” държави, светът „отвъд реките, горите и планините” през XII в.

Написана от Владислав Иванов
Посещения: 2386
Premongol KipchakПо време на дългото управление на своя мъдър княз Ярослав Осмомисъл (1153-1187)1 Галицкото княжество, образувано през втората половина на XI в. вследствие на започналия разпад на древната Киевска Рус на отделни феодални владения, е една от онези малцина държави с предимно уседнало и земеделско население, разположени по източните краища на християнския свят, които граничат със земи, населението на които води един напълно различен начин на живот. Основните причини за това се крият в географията на региона. Земите, обитавани от южните съседи на Галич – номадските племена на куманите, са част от една от най-характерните географски особености на хипер-континента Евразия – нейната твърде обширна степна зона, наричана понякога и „Великата степ”. Последната представлява безпрецедентна по размерите си равнинна площ, която се простира почти непрекъсвана от полите на Карпатите2 и разположената на юг от р. Дунав Добруджанска област (нар. и „Карвунска земя”) на много хиляди километри на изток чак до Манджурия и бреговете на Тихия океан. „Великата степ” е характерна със своята предимно тревиста растителност, равнинен или равнинно-хълмист релеф и приблизително сходен (умереноконтинентален) климат във всички свои части, предлагайки по този начин подобни условия за живот на своите обитатели в така посочените необозрими географски граници. Неслучайно като основен поминък на човешките популации в „степната” полоса на Евразия, простираща се от вълните на Пасифика до средното течение на Дунав, в античността и средновековието се налага номадското животновъдство, което през тези епохи представлява най-подходящият поминък за климато-географските условия на степния хабитат. Симптоматично е, че възходът в заселването и усвояването на Евразийската степ, която в зората на човешката история не представлява особено приятелски настроена към хората природна среда, настъпва след опитомяването на коня, което вероятно е извършено не другаде, а именно в равнините на Централна Азия, т.е. в центъра на „Великата степ”3. Използването на коня позволява на хората за сравнително късо време да покорят дори и най-отдалечените степи, повечето от които, поради суровия континентален климат, типичните за него чести засушавания и застудявания и липсата на постоянни водоизточници не са подходящи за средновековното или античното земеделие. Така по тези земи като основен начин на преживяване се налага номадското животновъдство, предимно на дребен рогат добитък и свързаното с него придвижване на значителни разстояния в търсенето на подходящи пасища.

Прочети още...

Средновековните градове

Посещения: 57301

 

Йордан НиколовLes Trs Riches Heures du duc de Berry juinОбикновено град се нарича селище, заобиколено с крепостни стени. За град, ограден със стена, се говори в Библията, кн. Левит, 25, 29. Древните евреи не само опасвали града със стени, издигали в тях кули, но го превръщали в религиозно, стопанско и културно средище, възвисявали го в град-майка (2 кн. Царства, 20, 19; Числа, 21, 32). В понятието „полис“, „град“ Омир влагал триаспектно съдържание: първо, градско селище, второ, политическа единица и трето, гражданска общност, образуваща едно цяло. За историците и писателите на Елада градът бил социален организъм, върху който се изграждал светът. Аристотел обяснявал зараждането на полиса като резултат от обединяването на няколко селища, желаещи да живеят общо.

Прочети още...

Инквизицията

Посещения: 38039

 

 

Възникване на Инквизицията

 

Защитници на инквизицията - Веротърпимостта в първите векове на християнството - Начало на гоненията и първите закони против еретиците - Августин и неговата проповед за насърчаване на веротърпимостта-Порастване силата на папството и кръстоносните войни като причина за пораждане на инквизицията - Лангедок и тулузките графове - Албигойци-катари и албигойци-валденси - Произходът на катаризма - Учението на Манес - Появяването на манихеите в Европа - Богомили - Тяхното движение на Запад - Догмата на катарите и валденсите - Първите гонения на еретици - Вълнението в Рим - Трети Латерански събор - Първият поход против албигойците - Несполука на начинанието - Веронският събор - Новите мерки против ереста - Инокентий III - Новата политика в Рим - Легатите и мисионерите - Св. Доминик - Разрешителните грамоти на Доминик - Петър Кастелно - Отлъчването на Раймонд VI -    Убийството на Кастелно - Промяна на римската политика - Четвърти Латерански събор - Падането на Лангедок - Тулузкият събор - Първата инквизиция - Фридрих II като слуга на нетърпимостта - Мерките на папа Григорий IX - Доминиканци-инквизитори.

 

Juanes Juan de St Vincent FerrerТози, който посети петербургския Ермитаж, обръща внимание на картината на Хуанес, изложена в залата за испанска живопис. Бледи са и не изпъкват нейните бои, не е духовит и грандиозен нейният сюжет. Тя прилича повече на икона, нежели на картина. Едва очертаният на нея къс от земя е безжизнен и сух. Художникът, като че нарочно, е отдалечил от своята картина всичко, което напомня за земното, за суетното - всичко, което може да отвлече вниманието на зрителя от главния център на картината. А този център е католически монах. Гърбът му е покрит с черна мантия върху бяла сутана*. Лицето на монаха е строго. Много бръчки с дълбоки бразди са легнали около ъглите на устата му и безстрастно гледат нито сиви, нито гълъбови у него очи. "Суета на суетите и всичко е суета", като че иска да каже техният притежател... Лявата му ръка, държаща книга с червена подвързия, е спусната надолу, а дясната е повдигната и сочи към извиващия се над главата му свитък, на който се чете латинският надпис: Timete Deum et date ille honorem, quia veniet hora judicii ejus (Бойте се от Бога и въздавайте му хвала, защото се приближава часът на неговия съд). Този монах е Св. Доминик, а латинският надпис - девизът на инквизицията.

Прочети още...

Куликовската битка

Посещения: 7629

 

532px Kulikovo05Куликовската битка през 1380 г.  играе решаваща роля в историята на руския народ. Тогава руските ратници и пълководци, начело с  княз Дмитри Иванович, си спечелват вечна слава в очите на съвременници и потомци. 1380 г. обединява много събития от голямо историческо значение за Русия – от появата на монголо-татарите в Древна Рус до окончателното ѝ освобождение от тяхното владичество. От една страна Куликовската победа увенчава усилията на няколко поколения, въставащи и предизвикващи завоевателите от Изтока. От друга страна тя оповестява началото на бъдещата решителна победа над Ордата (монголо-татарите) и нейните приемници. Историческата съдба дава на славяно-руските племена обширни територии за заселване и стопанисване - причерноморските и приазовските степи, на север от тях – горските степи, а още по-на север – храсталаците и блатата, простиращи се до Варяжско (Балтийско) море и Дишуче море (на Северния Ледовит океан).

Прочети още...

Средновековна Англия

Посещения: 6774

 

Йордан Николов

 

880px Joao sem terra assina carta MagnaПрез 829 г. на Британския остров станало забележително събитие, което съвременниците не могли да оценят по достойнство. Не разбрали истинската му значимост и хронистите. Могъщият крал на Уесекс Екберт (825 — 839) обединил в една държава враждуващите помежду си кралства и придобил титула „бретвалд“ (върховен крал). Етническите групи — англи и сакси, които били не само доминиращи в количествено отношение, но и най-силни, определили етническата принадлежност в новата държава, наречена Англосаксонска. Въведен бил единен общ етноним. Във върховното управление на страната се включил „Съветът на мъдрите“ (уитенагемот), в който влизали най-едрите собственици в страната, лордовете.

Обединяването на кралствата в едно единно кралство през 829 г. приключило един период на вътрешни противоречия и конфликти. Настъпила епохата на вътрешно консолидиране, подсилвано от външната опасност: заплахата от норманите, надвиснала над острова.

Прочети още...

Зараждане на концепцията за ирландска нация в контекста на англо-ирландските отношения XIV-XV в.

Написана от Тенчо Карагьозов
Посещения: 1111

 

 

Battle of Bannockburn

Изследването на историята на средновековна Ирландия и реконструкцията на събитията, които рамкират развитието на страната през XIV – XV в. позволяват интересни разсъждения по посока на проявите на т. нар. „протонационализъм“ сред средновековните общества. Противоречията, в които влизат две от водещите общности в Лордството - fir Erenn и medie nacionis – създават интересен прецедент в историята на Британските острови и повдигат въпроса за наличието на две нации, носители на собствена специфика и отличителни особености, частично вписващи се в съвременните разбирания за това що е национализъм.

Прочети още...

Хенри II и ролята на монархическия институт през погледа на средновековните хронисти Роджър от Хаудън, Джон от Солсбъри и Елред от Риво

Написана от Тенчо Карагьозов
Посещения: 2065

 

Статията е публикувана в списание "Времена", бр. XIX, 2020 г.

 

Henry II of EnglandДванадесетото столетие бележи поврат в историята на Западна Европа, започва процес на социално, политическо, икономическо и всеобхватно интелектуално обновление. Консолидацията на феодалните монархии, разрастващите се контакти с ислямския свят и Византия, позволяват на западноевропейците да се докоснат до трудовете на античните автори, което от своя страна създава условия за всестранно развитие на политическата мисъл.

От средата на века в Англия след продължителен период на анархия започва процес на постепенно засилване ролята на монархическия институт, което е отразено по един или друг начин от средновековните хронисти. Роджър от Хаудън и Елред от Риво оставят своя отпечатък върху историята на управлението на Хенри II. В техните трудове се наблюдава цялостно осмисляне на нуждата от силен владетел като глава на държавата, която започва да се разглежда като политически организъм. Разширяване прерогативите на кралската власт посредством механизми като кралските съвети допринасят за засилване престижа на монархическия институт. В същото време обаче интелектуалците на епохата започват да формулират определени корективи и изисквания към кралете. Заражда се феноменът на т. нар. correctio principis – социална критика към управляващите политически режими. В английския случай като една от основните фигури през този период се откроява английският автор, теолог, философ и дипломат Джон от Солсбъри (ок. 1120 - 1180). В своя труд Policraticus2, завършен през 1159 г. и често определян като „първата велика държавна теория през Средните векове“, той развива изключително интересна организационна и социална теория, базирана на аналогии между човешката анатомия и идеалната структура на държавата.

Прочети още...

Швейцария — до и след Реформацията

Посещения: 6714

 

Йордан Николов

 

434px Swiss RtlischwurВтората страна в Европа, където възникнало и се разпространило мощно реформационно движение, е Швейцария. Причините за това се коренят както в традициите на швейцарците, така и в сложната международна обстановка, която породила недоволство сред населението и го предизвикала да се вдигне на борба за отстояване на своята свобода и независимост, нарушена от династията на Хабсбургите.

Земите, върху които възникнала и укрепнала швейцарската държава, били привлекателен обект, където се сблъсквали интересите на Изтока и Запада, на Севера и Юга. Това обстоятелство превърнало старата Хелвеция, а също така и средновековната Швейцария, в средище, където ехтели разногласията на Европа. Поради опасния, несигурен исторически кръстопът, тук дълго време не могла да бъде създадена самостоятелна държава и земите били присъединявани ту към една, ту към друга съседна политическа общност. Едва в условията на възходящото Средновековие възникнали възможности горските кантони да се обединят в едно цяло и да образуват единна съюзна държава. Появила се в центъра на Стария континент, новата държава била поставена, общо взето, при трудни условия на съществуване, поради което трябвало да води мъчителни борби за свобода. Свещената римска империя на германската нация, в организационната структура на която била включена древната Хелвеция, не могла да смаже неукротимия стремеж на швейцарците да живеят свободни, и страната с тежки и мъчителни борби извоювала своето право на свободен живот.

Прочети още...

Свещена Римска империя

Посещения: 16572

 

Йордан Николов

 

Die deutschen Kaiser Otto der Groe„Природата не търпи празно пространство.“ Такъв е един от изводите на естествоизпитателите. Ако това е валидно за природната действителност, още по-валидно е то за политическия живот. След залеза на Франкската империя възникнала Немската империя, която заела свое място на континента. Основал я крал Ото I Велики (962 — 973), един от значимите монарси в историята на германската народност, забележителен държавник, тънък дипломат. Изградил Свещената Римска империя, той оставил дълбок отпечатък не само в живота на Германия, но и на Европа.

Основоположникът на Свещената Римска империя крал Ото I Велики бил един от най-видните представители на Саксонската династия (919 — 1024), чийто първи крал бил Хенрих I (919 — 936), бащата на Ото. В атмосферата на династията той израснал като самостоятелно мислещ интелектуалец и обществено активен държавник. Младият Ото наблюдавал усилията на баща си да утвърди централизацията, да превърне кралската власт в първостепенен фактор за управлението на държавата. Учел се от умението на баща си да разширява границите на Германия, използвайки слабостта на съседните страни. Останал запленен от качествата му на пълководец, проявени в битката с унгарците недалеч от Мерзебург през 933 г., където маджарите претърпели катастрофално поражение.

Прочети още...

Империята на Карл Велики

Посещения: 31676

 

Йордан Николов


Louis Flix Amiel Charlemagne empereur dOccident 742 814От свалянето на последния император на Западната Римска империя Ромул Августул от престола и въдворяването му в околностите на Неапол изминали 324 години. В периода между тази година и появата на новата императорска институция настъпили дълбоки промени в цялостния живот на обществото. Европа придобила етническия и политическия си облик и направила гигантски крачки напред по пътя на социалния напредък, но споменът за миналото величие на Рим и за неговото устройство не избледнял. Рухването на Западната Римска империя издълбало пропаст не само в политическата система на Европа, но и в нейните обществени, етнически и религиозни структури. Наистина Източната Римска империя, Византия, продължила традициите на Рим, но тя била пространствено отдалечена от западната част на континента и по същество представлявала друг свят, неотговарящ на духовността на романо-германския народностен комплекс. Кралствата, които възникнали, притежавали локален характер и имали ограничен териториален обхват. Обективната потребност от империя, „която носи вече не партикуларен, а универсален характер“, започнала да се усеща остро, особено след като франкската държава се утвърдила на историческата сцена. Необходимостта от възстановяването на Римската империя (renovatio imperii) извикала на живот империята на Карл Велики, която отговаряла на историческия момент, на закономерното развитие на епохата.

Прочети още...
X

Right Click

No right click