Германия

"Топът още не е изгърмял по бреговете на Рейн"

Написана от Милен Петров
Посещения: 1720

 

Увод

 

Untitled 1Темата за Френско-пруската война и германското обединение е разглеждана от българите още по времето на самите конфликти. Това не бива да ни учудва по никакъв начин. Нашите предци също са част от Европа и независимо от сянката на падишаха са писали и издавали вестници, интересували са се за това, което се случва не само на континента, но и по целия свят. В настоящия текст са разгледани месеците преди юли 1871 г., когато избухва войната между Втората френска империя и Северногерманския съюз, подкрепян от южногерманските държави (кралство Вюртемберг, кралство Бавария, велико херцогство Баден и велико херцогство Хесен) и как те са отразени в нашия печат. Този конфликт несъмнено е един от най-важните в историята на деветнадесети век – с неговия край на картата се появява обединена и силна Германия, под водачеството на династията Хоенцолерн и канцлера Ото фон Бисмарк. Влиянието, което войната оказва върху Източния въпрос е добре изследвано от акад. Константин Косев в неговите монографии „България и княз Бисмарк“, „Бисмарк, Източният въпрос и българското освобождение 1856-1878“, „Княз Бисмарк – създателят на модерна Германия“ и „Двубоят Горчаков-Бисмарк и съдбата на България“. За съжаление почти не е разглеждана темата за това как самите българи виждат сблъсъка между двете сили. До момента образа на европейските държави и народи почти не е засягнат в по-обстойно и мащабно изследване или поне авторът на този текст не откри почти нищо в тази насока. Нужно е да се разгледа българският печат, за да се опознаят по-добре нашите сънародници от онази епоха, техните представи за Европа и за нейните държавници. Тук е обърнато внимание на това колко често се пише за едната или другата държава, как са представени държавниците (император Наполеон III/крал Вилхелм I/канцлерът Ото фон Бисмарк) в различните вестници, кой автор е техен противник и кой ги подкрепя. Обърнато е внимание на въпроса за испанската корона и как той е представен от възрожденските вестници. Събитията след юли 1870 г. (началото на самата война) са оставени извън тази статия, тъй като те са отделна и огромна тема, която не би било възможно да се опише в тази публикация – нужни биха били няколко, като авторът се надява да успее да ги реализира и това да е само първата част от поредица статии за представите на българите за Германия и германския народ.

Прочети още...

Рицарството в Свещената римска империя и ранната Реформация

Написана от Милен Петров
Посещения: 2834

 

 Статията е публикувана в списание "Времена", бр. XVII, 2019 г.

 

601px Duerer Ritter Tod und Teufel Der ReutherВ това изследване е разгледана темата за развитието на германското рицарство на прага на Новото време, като се акцентира върху три основни аспекта – тяхното икономическо и социално положение, военната им служба и развитието на военното дело към началото на XVI век, както и отношението им към Реформацията – рицари-реформатори, Рицарският бунт от 1522 – 1523 г. и рицарското участие в Селската война в Германия от 1524 – 1526 г. В началото е обърнато специално внимание на българската историография и темата за Свещената римска империя – изследователи и основни проблеми, с които са се занимавали, като са разгледани от университетски учебници, до конкретни монографии. Обърнато е внимание на някои от настоящите университетски учебници и интерпретацията на събитията в тях. Разгледани са и малкото монографии посветени на вътрешните проблеми на Свещената римска империя в периода XVI-XVII век.

Положението на рицарството е разгледано през документи в сборници посветени на Предреформацията и Реформацията (Manifestations of discontent in Germany on the eve of the Reformation: a collection of documents, Под. ред. на Gerald Strauss; Original sources of European History. Period of Early Reformation in Germany, Под ред. на Robinson, J.H. и Whitcomb, M,), класически сборници с документи за Селската война (Beiträge zur Geschichte des Bauernkrieges in den Schwäbisch-fränkischen Grenzlanden, Под ред. на Ferdinand Friedrich Oechsle; Quellen zur Geschichte des Bauernkriegs in Oberschwaben, Под ред. на д-р. Franz Ludwig Baumann), текстовете на Лутер, както и авторови произведения на различни рицари – спомени и други текстове на представители от въпросната епоха.

Прочети още...

“Die wacht am Rhein” - пропагандните послания на една германска песен от Първата световна война

Написана от Милен Петров
Посещения: 2741

 


Lorenz Clasen 1860 Germania auf der Wacht am RheinНа 11.11.2018 се навършиха 100 години от края на Първата световна война. Конфликт, който променя безвъзвратно съдбата не само на милионите участващи, но и на целия свят.

Не една или две песни са се носели над калните окопи във Фландрия, в горите на Източна Прусия или над заснежените върхове на Алпите. Френската „Не ще преминат!“, британската „Дълъг е пътят към Типърери“, американската „Ето там!“, както и безброй други мелодии са се запазили в съзнанието на хората и днес те ги свързват с този конфликт. Но някак песните на другата страна, на Централните сили, остават забравени или в най-добрия случай малко познати. Една от тези песни е неофициалният химн на Германската империя (1871 – 1918) “Die Wacht am Rhein” – „Стражът на Рейн“. В този текст ще коментирам създаването на текста и музиката, тяхното разпространение, трансформации и съдба днес. Преводите от немски са непрофесионални и потенциално с грешки, но все пак текстовете в случая са нужни за ролята на това кратко изследване,а не за публикуване в стихосбирка. Считам за правилно първо да приложа текста на песента и превод на английски (тъй като все още не съм открил професионален цял превод на български). Английската версия е взета от книгата Die Wacht am Rhein, das deutsche Volks- und Soldatenlied des Jahres 1870, за която ще стане въпрос в настоящия материал.

Прочети още...

Свещена римска империя на германската нация

Посещения: 5657

 

Йордан Николов617px Quaterionenadler David de NegkerСвещената римска империя на германската нация била най-голямата и най-силната политическа коалиция, съюз, уния на монархически държави в средновековна Европа. При цялото си организационно несъвършенство, при всичката си тромавост и мъчноподвижност като обединение на кралства, княжества, херцогства, тя образувала единствена по рода си междудържавна и същевременно наддържавна система за защита целостта на континента от вътрешните сили на децентрализацията и от външната инвазия. Това определяло нейната значимост като обществено явление в разединения Средновековен свят.

Прочети още...

Германия в периода на Реформацията

Посещения: 6961

 

Йордан Николов


Историческа обстановка

 

Kaiser im Kreis der KurfrstenГермания излязла от XV и навлязла в XVI столетие в забележителна за човечеството, но неблагоприятна за страната международна обстановка. Великите географски открития предизвикали основна предислокация на междуконтиненталните и междудържавните пътища, оказали върху нейната икономика отрицателно въздействие. В резултат от възникналите нови търговски връзки старите икономически центрове загубили своето значение, а вниманието било насочено по крайбрежието на Пиренейския полуостров, на Нидерландия и Англия. Градовете на Северозападна Германия поддържали връзки с новооткритите земи през океана и с пътищата към тях, но пристанищата по Балтийско море ограничили взаимоотношенията си с големите средища на световната търговия. Преустановени били контактите с италианските градове-републики. Изолирана от традиционните маршрути, Ханзата прекъснала възходящото си развитие. Откъсната от новите центрове на международната търговия, Германия започнала да запада.

Прочети още...
X

Right Click

No right click