Съвременна история

Масю – синоним на честност и свободомислие или престъпление

Написана от Христо Милков
Посещения: 401
 
 

Generaal MassuКогато в ранната вечер на 26 октомври 2002 г. на 94-годишна възраст умира генерал Жак Масю, редица световни вестници като „Льо Монд“, „Льо Фигаро“, „Льо Поан“, „Гардиан“ и други отпечатват некролози. В тях той е наречен „един от най-известните военни на съвременна Франция“1, „старият войник на голизма“2, а „името му, станало синоним на честност и свободомислие, ще се свърже с военната и ще остане свързано със следвоенната история: с епохата на Втора бронирана дивизия, с Индокитай, с Алжир.“3

Многотомни френски енциклопедии като „Перен“ или „Нувел Енсиклопеди БОРДА“ включват статии за Жак Масю още приживе. Както личи още от заглавията на некролозите във вестниците, невъзможно е да се разбере следвоенният период от историята на Франция без изясняване на неговата роля в редица ключови събития с вътрешно и международно значение, нито без взаимоотношенията му с генерал Дьо Гол.

Прочети още...

Мелник: от шеф на тайните служби по кървавия път към Евиан (1958-1962)

Написана от Христо Милков
Посещения: 636

 


1.constantin melnikВъв френската съвременна история има една личност, която със сигурност не би могла да се пропусне. И това е съветникът и координаторът по разузнаването, контраразузнаването и полициите Константин Константинович Мелник-младши. Той е човек с действително необичайна съдба. Син на руски емигрант, офицер от царската армия, пагоните на когото пази като семейна реликва в своята скромна парижка квартира, той се оказва при президента Дьо Гол като фактически ръководител на френските специални служби и извоюва безпрекословното му доверие, нещо извънредно трудно за Генерала.

Прочети още...

Националното и европейското във вижданията на Дьо Гол (1958-1969)

Написана от Христо Милков
Посещения: 1086

 

45.de gaulle nato 11Charles de Gaulle is one of the few who has the strength not to admit defeat, to look into the future and see in the fragmented France of that time tomorrow a great force, and in the destroyed army one of the victorious armies. He is a man who gives to the French, humiliated by the catastrophe, insulted by the allies, disarmed by his cowardice or adaptation, the self-esteem of the fighters. After Liberation, he became chief of the government from 1944-1946. The General laid the foundation for a new life in all directions. His name is associated with the creation of the Fifth Republic in 1958. The politics of the General resulted in the solution of the Algerian problem, decolonization, the construction of an independent foreign policy of untied hands, as a result of which the country withdraws from the NATO military organization and demands that the United States raise its bases from the territory of France. He owns the notorious copy of "on a united Europe from the Atlantic to the Urals" and the policy of mutual understanding with Eastern Europe at the height of the Cold War.

Прочети още...

Българската култура във Франция през Желязната завеса (1958-1969)

Написана от Христо Милков
Посещения: 755

 

 

17.Живков Дьо ГолМотото на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура или съкратено, ЮНЕСКО, учредена 16 ноември 1945 г., е че „мирът e създаден не за да се нарушава, а за да подпомага интелектуалната и нравствената солидарност на човечеството“. България става неин член през 1956 г. Напълно оправдано е да се каже, че културата е посланик на мира, защото тя преодолява дори и най-дълбоките граници, дава възможност да се преодолеят различията. Благодарение именно на нея в годините на най-свирепо разделение на света от непроницаемата Желязна завеса непозната България получава възможност да представи своите най-високи достижения още от древността до съвременността и то не къде да е, а в една от страните, чието име – Франция, означава марка за висша култура, изкуство и образование, и към която нашата интелигенция още преди Освобождението се е стремила, и от която е черпила опит и пример.

Прочети още...

Планът ,,АНАН“ – Кипърският въпрос на ,,крачка“ от споразумението

Написана от Петя Павлова
Посещения: 925

 

 

NCyprus districts namedОт десетилетия Кипърският въпрос1 е основен фактор за напрежение в Източното Средиземноморие. Още от средата на миналия век Организацията на обединените нации (ООН) активно се ангажира с посредничество между двете общности на остров Кипър, Гърция и Турция за постигане на взаимноприемливо споразумение. Мироопазващата мисия на ООН в Кипър е най-дълго продължилата за организацията до момента2.

Настоящата статия има за цел да представи основни моменти от спора между кипърските гърци и кипърските турци, в момент, когато ,,на масата“ на преговорите е поставен планът на Кофи Анан за разрешаване на Кипърския въпрос. Отношението на трети страни към предложения проект излиза извън рамките на настоящото изследване и заслужава да бъде обект на специфично и по-детайлно проучване, поради неговата значимост за изхода на събитията. В българската историография Планът ,,Анан“ остава все още непроучен въпреки достатъчната му времева отдалеченост и важност за региона3.

Прочети още...

Срещата Башев-Тепавац – опит за подобряване на отношенията между България и Югославия

Написана от Петя Павлова
Посещения: 1356

 

 

TitoПолитическите отношения между Народна република България и Съюзна федеративна република Югославия носят тежестта на сложно историческо наследство. Идеологическите и политическите разногласия между тях са толкова силни, че възпрепятстват приятелските междусъседски отношения. Съществена роля за подобряване на контактите изиграва устното споразумение между първия секретар на ЦК на БКП и Председател на Министерски съвет, Тодор Живков, и председателя на СФРЮ и Съюза на югославските комунисти, Йосип Броз Тито, чието изпълнение те потвърждават за последно през 1967 г.1 То се състои във взаимно съгласие двете страни да не поставят на преден план спорните въпроси, за да се създаде благоприятна атмосфера за подобряване на контактите в области от взаимен интерес и тези въпроси да не се превръщат в предмет на публична дискусия2. Това споразумение основно се отнася до конфликта между НРБ и СФРЮ по македонския въпрос, по който и двете страни виждат в становищата на другата териториални аспирации, с което се подкопава основният стълб на добросъседските отношения – уважаването на териториалната цялост и суверенитет на съседната държава.

Прочети още...

1968 – „разделната“ година: свободата на власт. Българският поглед върху Френския май (60-те години на ХХ век)

Написана от Христо Милков
Посещения: 6892

 

Христо Милков

 

1968 - „РАЗДЕЛНАТА“ ГОДИНА: СВОБОДАТА НА ВЛАСТ

 

Българският поглед върху Френския май

(60-те години на ХХ век)

 1968 cover 2

На проф. дин Милен Семков,
на човека, който ми подаде ръка
още от студентската скамейка -
благодаря!

 

Прочети още...

Йоан Павел II - първият папа славянин и първият римски папа, посетил България

Написана от Виктор Рогозенски
Посещения: 1698

 

(по случай 100 – годишнината от рождението на Светия отец)

 

 

John Paul II Medal of Freedom 2004Не чак толкова отдавна, на 27 април 2014 г. от Папа Франциск за светци са канонизирани двама бивши папи — Йоан XXIII и Йоан Павел II. Преди това от Средновековието до наши дни само двама папи са били беатифицирани. На 27 април техният брой се удвоява. Двамата „нови светци” Йоан XXIII и Йоан Павел II са най-бележитите папи на двадесети век и едни от най-изтъкнатите в цялата история на християнството поради реформите, които те извършиха за Католическата църква, които имат фундаментално значение не само за него, но и за световния мир. За милиони католици тези свети водачи са знаменити духовни пастири. За милиони некатолици са морални авторитети и посланици на мира. Те са и най-близки до България, повече отколкото всеки друг техен предшественик. Йоан XXIII още като папски нунций пребивава у нас близо десет години и е духовно свързан с народа ни чак до края на дните си, поради което е наричан „Българският папа”. Йоан Павел II пък остава в историята като първия папа, посетил България. Единият е свързан с нашата страна главно със своя живот преди да бъде интронизиран, а другият - със своя понтификат.

Прочети още...

Денят на разузнавача - разговор с полк. Димо Станков

Написана от Христо Милков
Посещения: 1902

 

Интервю на Христо Милков с полк. Димо Станков

 

dimo stankovДимо Станков е полковник от резерва, бивш зам.-началник на Първо главно управление на Държавна сигурност - външното разузнаване - до 1990 г., началник на 8 отдел „активни мероприятия” в ПГУ-ДС. Димо Станков е пенсиониран през 1990 г. Работил е 7 години под прикритие на дипломатическа работа в Лондон, бил е резидент на българското разузнаване в Париж, работещ под прикритие, и по това време е бил пряк началник на журналиста Владимир Костов. Както е известно, Костов е работил като кореспондент в Париж, като същевременно е бил офицер от разузнаването, майор от секретния щат на ДС, вербуван още през 1967 г. През 1977 г. той остава в Париж, иска политическо убежище и започва да разобличава режима, минава на работа в радио „Свободна Европа”. Димо Станков е наказан, понижен в длъжност, и минават дълги години докато пак го издигат на работа. Автор е на книгата „След дълго мълчание, 42 години в българското разузнаване“.

Прочети още...

Отношения между България и Югославия в сферата на образованието и науката. Края на 60-те до средата на 70-те години на ХХ век

Написана от Петя Павлова
Посещения: 2155

 

641px Serbia Beograd SANU Feb 2006Българо-югославските отношения е тема, която през годините е била обект на множество изследвания, почти всички от които разглеждат по-ранни периоди от тяхната история. Акцентът в тях пада върху политическите контакти между двете страни и то основно върху спорните моменти около македонския въпрос. Настоящето изследване се базира върху непубликувани архивни документи от фондовете на Министерство на външните работи (МВнР) и ЦК на БКП, които влизат за първи път в научно обръщение. То разглежда двустранните отношения в сфера, която все още е слабо проучена, както в българската историография, така и в чуждестранната – образованието и науката. Времевият обхват на изследването също е слабо разработен от историците, макар и да е наситен със събития от голямо международно значение, оказали силно въздействие върху българо-югославските отношения.

Прочети още...

Франция – мишена на българското външно разузнаване (1958-1969)

Написана от Христо Милков
Посещения: 2369

 

Статията е публикувана в списание "Времена", бр. XVII, 2019 г.

 

Снимка на корицата на книгата „Дьо Гол”, 1890-1970,
Снимка на корицата на книгата „Дьо Гол”, 1890-1970,

на Жерар Кайе, изд. „Дьоноел”, 1980

www.gallica.bnf.fr

Снимка на корицата на моногра- фията на Мишел Казнав и Пиер Солие,
Снимка на корицата на моногра- фията на Мишел Казнав и Пиер Солие,

„Аз, Дьо Гол: от героя до стария крал”, изд. „Имаго”, 1984.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3331947z.texteImage

 

Подписът на Шарл дьо Гол
Подписът на Шарл дьо Гол
Портрет на Дьо Гол от Доналд Шеридан.
Портрет на Дьо Гол от Доналд Шеридан.
Първата среща между Давид Бен-Гурион и Шарл дьо Гол в Елисейския дворец, 1960.
Първата среща между Давид Бен-Гурион и Шарл дьо Гол в Елисейския дворец, 1960.
Дьо Гол и Аденауер през 1961
Дьо Гол и Аденауер през 1961

Bundesarchiv, B 145 Bild-F011021-0002 / Steiner, Egon / CC-BY-SA 3.0

Среща между френския и аржентинския президент Артуро Фрондизи, неуточнена дата.
Среща между френския и аржентинския президент Артуро Фрондизи, неуточнена дата.
Кортежът на Дьо Гол преминава през Исл-сюр-Сюип (Mарна).
Кортежът на Дьо Гол преминава през Исл-сюр-Сюип (Mарна).

Президентът приветства тълпата от неговия славен Ситроен DS.
Колите от тази марка са наричани “черните богини” (превод от фр. език).

Снимка: Gnotype Лиценз: CC BY-SA 3.0

Иранската императрица Фара Пахлави се среща с Дьо Гол, 1961
Иранската императрица Фара Пахлави се среща с Дьо Гол, 1961
Президентите Кенеди и Дьо Гол
Президентите Кенеди и Дьо Гол

след приключване на разговорите им в Елисейския дворец, 1961.

Дьо Гол и Линдън Джонсън във Вашингтон, 1963
Дьо Гол и Линдън Джонсън във Вашингтон, 1963
Дьо Гол и Джонсън на погребението на Конрад Аденауер,
Дьо Гол и Джонсън на погребението на Конрад Аденауер,

с президента на Западна Германия Хайнрих Любке (в центъра), Бон, 1967.

Bundesarchiv, B 145 Bild-F024624-0004 / Gräfingholt, Detlef / CC-BY-SA 3.0

Ричард Никсън и Дьо Гол месец преди оставката на френския президент през април 1969 г.
Ричард Никсън и Дьо Гол месец преди оставката на френския президент през април 1969 г.
Никсън и Дьо Гол позират за медиите,
Никсън и Дьо Гол позират за медиите,

31 март 1969 г. пред западната врата на Белия дом след погребението на американския президент Дуайт Айзенхауер.
Източник: Илюстративно приложение към монографията „Дьо Гол
е Историята”, Христо Милков, Фабер, 2010 г.

Кръвта на народа.
Кръвта на народа.

Ръкостискането Никсън-Дьо Гол. Акционен комитет. 4-ти парижки район. Афиш. Неидентифициран. 1969.

www.gallica.bnf.fr

Май 1968. Дьо Гол - не, Митеран - не. Народна власт – да.
Май 1968. Дьо Гол - не, Митеран - не. Народна власт – да.

(афиш-текст). Неидентифициран.

www.gallica.bnf.fr

Дьо Гол и командващия френските окупационни сили
Дьо Гол и командващия френските окупационни сили

в Западна Германия генерал Масю, 29 май 1968 г.
Източник: Илюстративно приложение към монографията „Дьо Гол
е Историята”, Христо Милков, Фабер, 2010 г.

Дьо Гол: Да живее свободен Квебек!, 24 юли 1967 г.
Дьо Гол: Да живее свободен Квебек!, 24 юли 1967 г.
Домът на Дьо Гол, Ла Боасьори, в Коломбе-ле-дьо-з-Еглиз.
Домът на Дьо Гол, Ла Боасьори, в Коломбе-ле-дьо-з-Еглиз.
Гробът на Шарл дьо Гол в Коломбе-ле-дьо-з-Еглиз.
Гробът на Шарл дьо Гол в Коломбе-ле-дьо-з-Еглиз.
Конкорд, първият свръхзвуков самолет, произвеждан между 1958 и 1972 г.
Конкорд, първият свръхзвуков самолет, произвеждан между 1958 и 1972 г.

Снимка: Eduard Marmet Лиценз: CC BY-SA 3.0

Каравел, произведен в авиационния гигант „Сюд Авиасион”.
Каравел, произведен в авиационния гигант „Сюд Авиасион”.
Рено 8 Гордини, първият спортен модел, тип « GTi », 1964.
Рено 8 Гордини, първият спортен модел, тип « GTi », 1964.

Снимка: Gwafton Лиценз: Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych
warunkach 3.0.

Рено 16, завоювала европейския трофей за кола на годината, 1966 г.
Рено 16, завоювала европейския трофей за кола на годината, 1966 г.

Снимка: Andrew Bone from Weymouth, England
Лиценз: CC BY 2.0

Арселор Митал, Дюнкерк, Северна Франция, дата на откриване 1963 г.,
Арселор Митал, Дюнкерк, Северна Франция, дата на откриване 1963 г.,

Изглед на част от металургическия завод с три товарни крана.

AN-11, първата френска операционна атомна бомба,
AN-11, първата френска операционна атомна бомба,

носена от „Мираж-IV” между 1964 - 1967.

Автор: Tzar on en.wikipedia

„Рьодутабл”, първата френска ядрена подводница с балистични ракети.
„Рьодутабл”, първата френска ядрена подводница с балистични ракети.
Previous Next Play Pause
Прочети още...
X

Right Click

No right click