Далечният Изток

Поуките от древния Път на коприната за съвременния китайски мега проект „Един пояс, един път“

Написана от Мариана Тиен
Посещения: 1902

 

Lessons from the Ancient Silk Road
for the modern Chinese mega project "One Belt, One Road"

 

Assoc. Prof. Mariana TIAN

 

Centre for Contemporary China Studies, Institute for the State and the Law - Bulgarian Academy of Sciences; Secretary-General of the China-CEE Global Partnership Center (17 + 1)

 

Резюме

 

Историческата ретроспекция към най-важния транспортен и търговски коридор в стария свят – Керванният път на коприната, цели да провокира дискусия по отношение на съвременния китайски мега проект – „Един пояс, един път“ и  неговите геоикономически измерения. В хронологичен план са проследени различните етапи на неговото развитие – възникване, просперитет, крах. Маркирани са главните разклонения, видовете транспортирани стоки, посоката на тяхното движение, контролирането на маршрутите и пряката зависимост между търговията и политическия контекст. Изяснени са мотивите и причините за възникване на Морския път на коприната. Обърнато е внимание на морските експедиции на Джън Хъ, на демонстрирането на военна сила и разширяване на китайското влияние по света. В заключителната част са обобщени същността, функцията и значението на Пътя на коприната за древния свят като информационно трасе за обмен на идеи, културна магистрала и международна търговска мрежа от пътища, свързваща Китай и Средиземноморието.

Прочети още...

Победителят, който не поиска да покори света или провалената мечта за единна Индия

Посещения: 5619

 

Публикувано с разрешението на Древен Изтокemblem indiaSarnath Lion Capital of Ashoka

 

1. Защо най-богатата страна на света не успя като империя?

 

Древна Индия винаги е впечатлявала пътешественици и завоеватели не само с развитата си цивилизация, но и с приказните си богатства и отлично организираното общество.

Прочети още...

Римски град в Поднебесната империя?

Посещения: 7406

 

Публикувано с разрешението на Древен Изток

 

1. Как се привличат двата полюса на Евразия

 

PtomelyAsiaDetailПериодът I в. пр. н. е. - III в. от н.е. безспорно може да бъде наречен Епоха на полярните империи. В двата края на Евразия две огромни държави създават блестящи  цивилизации - Рим на Августите (принципат - 27 г. пр. н. е. - 284 н. е.) и Китай на династията Хан (206 г. пр. н. е. - 220 г. от н. е.). Макар и отдалечени от безкрайни пространства те поддържат връзка помежду си и по пътищата на керваните и морските маршрути се осъществява обмен на стоки, технологии и идеи между тези две толкова различни култури.

Разстоянията и трудностите правят изгодна обмяната най-вече на луксозни стоки: от Китай пристига коприна, а от Рим стъклени изделия, геми, тъкани от азбест и други подобни предмети. На Китай средиземноморското земеделие дължи усвояването на овощните култури: ябълки, сливи и т.н. чрез сложната техника на присаждане. Един вероятен, но този път нежелан подарък на Далечния Изток е първата мащабна чумна епидемия, покосила Римската империя през II в. - след като е донесена от Месопотамия от участвалите в кампанията срещу партите (165 г.) легиони.

Прочети още...
X

Right Click

No right click