Османска империя

Османската конституция. 23. XII. 1876 г.

Посещения: 2021

 

Публикува се по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Constitution ottomane, promulguée le 7 zilhidjè 1293 (11/23 Décembre 1876). Constantinople, 1876.

Прочети още...

Финансите в Османската империя след Кримската война

Посещения: 1592

 

Публикува се по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Из труда на П. А. Чихачев (1808 — 1890), руски ориенталист и дипломат, пътешествал 20 години из Османската империя. Печата се по П. А. Чихачев. Великие держави и Восточннй вопрос. Москва. 1970, стр. 113 — 115.

Прочети още...

Идейни различия сред новите османци

Посещения: 1851

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Из записките на Нури бей. Краят на 60-те години на XIX в.

Печата се по N. Berkes. The Development of Secularism in Turkey. Montreal, 1964, p. 207—208.

Прочети още...

Из обвинителния акт по делото на участниците в Кюлелийския инцидент. 1859 г.

Посещения: 1342

 

Публикува се по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Uluğ İğdemir. Küleli vakasi hakkinda bir araştirma. Ankara, 1937, s. 43–44, 48–49, 56, 64.

Прочети още...

Органически закон за народното образование. 1869 г.

Посещения: 2070

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по А. Д. Желтяков, Ю. А. Петросян. История просвещения в Турции. Москва, 1965, стр. 154 — 167.

Прочети още...

Закон за земите. 1858 г.

Посещения: 2610

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Документи за българската история. Τ. IV, с. I. Под ред. на Хр. Гандев и Г. Гълъбов. С., 1959, стр. 14 — 24.

Прочети още...

Из англо-френско-австрийския посланически проект за реформи в Османската империя. 1856 г.

Посещения: 1384

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Барон фон Прокеш до граф Буол Шауенщайн. 24. I. 1856 г.

Печата се по Документи за българската история. Τ. V. Документи за новата история на българския народ из виенските държавни архиви. 1830—1877. Събр. П. Пиков. С., 1948, стр. 51.

Прочети още...

Лорд Палмерстон за реформите в Османската империя. 22. IX. 1838 г.

Посещения: 1634

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по  К. Bourne. The Foreign Policy of Victorian England, 1830 - 1902. Oxford, 1970, p. 233—234.

Прочети още...

Стопанското положение на Османската империя през 70-те години на XIX в.

Посещения: 1576

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Докладна записка на В. Пресел „Нашите интереси в Източния въпрос“. Септември 1877 г.

Печата се по Извори за българската история. Τ. XVIII. Немски извори за българската история. Τ. I (1875 — 1877). С., 1973, стр. 151 — 154.

Прочети още...

Еничарите и реформите на Селим III

Посещения: 2550

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Из трактата на челеби Мустафа паша, виден държавен деец и привърженик на Селимовите реформи. 1804 г.

Печата се no W. Wilkinson. Tableau historique, géographique et politique de la Moldavie et de la Walachie. Paris, 1821, p. 287—288, 317—319.

Прочети още...

Хатихумаюн на султан Селим III за необходимостта от реформи в армията 1796 г.

Посещения: 2070

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се но Е. Z. Karal. Sultan Selim III'  ün Hatt-i Humayunlari. Nizam-I cedid (1789—1807 Ankara, 1946, s. 58.

Прочети още...
X

Right Click

No right click