Кореспонденция

Обсадата на Виена. 1683 г.

Посещения: 5612

 

Печата се по О. Klopp. Das Jahr 1683 und folgende grosz Türkenkrieg bis zum Frieden von Carlowitz 1699. Graz 1882, S. 138.

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

 

Приложение към донесението на венецианския посланик Контарини до венецианския сенат. 29. XI. 1682 г.

394px King John III Sobieski blessing Polish attack on Turks in Vienna 1683Намерението на турците да превземат Виена е все още в сила. За тази цел не само църквите на християните, но и джамиите на турците се пълнят с припаси, главно сено, може би за да изчакват тревата. От регистрите се вижда, че от времето на Сюлейман Великолепни никога не е имало такива приготовления. Моят приятел вярва със сигурност, че турците ще се отправят преждевременно в поход и ще искат да завземат Виена, предполагайки, че Вие няма да бъдете в състояние да ги пресрещнете с войска. По отношение на нещата във Франция те (турците) са точно информирани. Тук пристигнаха известно число кораби с големи и малки чували, които ще бъдат напълнени с пръст за запълване на гробовете, а също и с вълна, която се докарва тук в огромни количества. Мнозина артилеристи, също и от ония, които участваха във войната за Кандия, са вече тук и работят ден и нощ. Накратко, трябва да приемете, че никога досега не е имало такива приготовления.

 

Донесение на интернунция Капрара. Началото на 1683 г. (пак там, стр. 142)

От посланика Гийраг1 в Цариград разбрах, ми каза Проски, че цялата тази война е дело на френските министри. Отначало те бяха дейни в Полша, после при Текели чрез специални агенти и много пари. Те съдействаха за онова, което сега виждаме да става. Ръководната мисъл при това е, че Германия в страха си да не бъде смазана ще се обърне към френския крал за покровителство и спасение и ще го признае за император. И за да прикрие безсрамния си план зад завесата на доброто намерение, френският крал е обещал, щом бъде обявен за император, да изпрати на Текели като цар на Унгария многобройна войска, за да прогони турците оттам, а същевременно той ще ги нападне от другата страна. Така притисната от две страни, гигантската мощ на османството трябва да се срути.

 

Кара Мустафа до граф Текели. 27. VIII. 1683 г. (пак там, стр. 242)

От съдържанието на твоето писмо и от последвалото го устно послание на твоя пратеник разбрах, че ти смяташ за необходима енергична помощ срещу нарасналите сили на врага на другия бряг. Понастоящем до нашето знание дойде също, че събралият се неприятел както от тази, така и от другата страна на Дунава възнамерявал след съединяването на бойните си сили да нападне султанския турски лагер. Тъй като ти си храненик на мощната империя на султана, то следва в срок от 3— 4 дни бърз ход да се явиш в султанския лагер заедно с всичките си унгарски войски, кавалерия и пехота и да воюваш под благословените султански знамена. За тази цел ти изпращам настоящото приятелско писмо, за да тръгнеш възможно най- бързо към султанския лагер заедно с войската си.

 

1Посланикът на Франция при Високата порта.

 

 

X

Right Click

No right click