Кореспонденция

Послание на митрополит Тимотей до папа Пий V. 1572 г.

Посещения: 2069

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Γ. Τ. Κόλια.  Ἐπιστολῆ τοῦ μητροπολίτου Τιμοθέον πρός τόν πάπαν Πῖον Ε᾿ (1572), τόμος „Είς μνῄμην Κ. Αμαντόν" (1874–1960), Ἀθῆναι 1960, ς. 391–412.

Прев. Α. Алексиева.

Прочети още...

Писмо на султан Мехмед III до консулите на Марсилия, 1595 г.

Посещения: 1910

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Th. Lavallée. Histoire de L'Empire Ottoman depuls les temps  anciens jusqu' a nos jours. Paris, 1855, p. 607 — 508.

Прочети още...

Обсадата на Виена. 1683 г.

Посещения: 5611

 

Печата се по О. Klopp. Das Jahr 1683 und folgende grosz Türkenkrieg bis zum Frieden von Carlowitz 1699. Graz 1882, S. 138.

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Прочети още...

Борбата на Михаил Храбри, Арон и Сигизмунд Батори срещу турците. Краят на XVI в.

Посещения: 4835

 

Из английската дипломатическа кореспонденция.

Печата се по Documents concerning Rumanian History (1427-1601). Collected from British Archives by E. D. Tappe. London —The Hague, 1964, q.
72 — 73, 83.

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Прочети още...
X

Right Click

No right click