Източен въпрос

Конвенция за затваряне на Проливите от 13 юли 1841 г.

Посещения: 1988

 

Подписана в Лондон между Турция, от една страна,

и Австрия, Франция, Великобритания, Прусия и Русия — от друга 

 

Техни величества решиха да се отзоват на поканата на н. в. султана, за да установят общо, с формален акт, своето единодушно решение да се съобразят със старото правило на Отоманската империя, според което преминаването на Протоците, на Дарданелите и Босфора, трябва да бъде забранено винаги за чужди военни кораби, докато Портата се намира в положение на мир.

Н. в. султанът, от една страна, и т. в., от друга — решиха да сключат помежду си съглашение по тоя повод.

Чл. 1. Н. в. султанът, от една страна, заявява, че е решен твърдо да поддържа за в бъдеще установеното начало, като старо правило в неговата империя и по силата на което открай време е било забранено на военните кораби на чуждите сили да влизат в Дарданелските проливи и Босфора и докато Портата се намира в мирни отношения, н. в. не ще допуска военен кораб в казаните проливи.

И т. в. австрийският император, унгарски и бохемски крал, кралят на французите, кралицата на Съединеното кралство на Великобритания и Ирландия, пруският крал и всеруският император, от друга, се задължават да уважават това решение на султана и да се съобразяват с гореказаното начало.

Чл. 2. Счита се за уговорено, че като се прогласява ненарушимост на старото правило на Отоманската империя, поменато в предшестващия член, султанът си запазва правото, както в миналото, да издава фермани за минаване на леки военни кораби, които ще бъдат използвани според обичая за служба на легациите на приятелските държави.

Чл. 3. Н. в. султанът си запазва правото да донесе настоящата конвенция до знанието на всичките сили, с които Високата Порта се намира в приятелски отношения, и да ги покани да я възприемат.

 

Международни актове и договори, засягащи България, под ред. на Г. Генов, стр. 109.

 

 

X

Right Click

No right click