Трета българска държава

Телеграма на княз Александър I до дипломатическите представители на Великите сили в София от 9/21 септември 1885 г.

Посещения: 663

 

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

 

AlexanderIBНа 6/18 септември т.г., след като положението в Източна Румелия се измени, народът чрез всеобщо гласуване ме провъзгласи за свой княз. Жителите на княжество България единодушно поискаха от мен да приема тази длъжност.

Като взех под внимание моя свещен дълг към народа си, аз я приех с прокламация до българския народ. След като дойдох в Пловдив и поех управлението, аз заявявам най-тържествено, че съединението на двете Българии се извършва без враждебни намерения спрямо отоманското императорско правителство, чийто сюзеренитет признавам. Аз гарантирам за спокойствието на двете страни и за сигурността на жителите независимо от расата и вероизповеданието им. Обръщам се към Негово Величество и Неговото правителство* с молба да признаят това ново положение и ги моля да ни съдействуват пред Н. В. султана да признае съединението, за да се избегне излишно проливане на кръв, тъй като народът е решен да защитава с цената на живота извършеното дело.

 

Александър

 

*В отделните екземпляри са посочени съответните монарси и съответните правителства.

 

 

X

Right Click

No right click