Трета българска държава

Солунското примирие, 29.IX.1918 г.

Посещения: 1985

 

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

 

Из Военна конвенция,

определяща условията за спиране военните действия

между Съюзните сили и България

Подписана в Солун на 29 септември 1918 година

 

Andrey Lyapchev Ivan Lukov Simeon Radev1. Незабавно изпразване... окупираните още територии от Гърция и Сърбия...

2. Незабавна демобилизация на цялата българска армия, изключая задържане в боен състав на една част от всички родове оръжие... които ще бъдат употребени: две дивизии за отбрана на източната граница на България и на Добруджа и една дивизия за пазене на железниците.

5. Българските войскови части намиращи се западно от Скопския мередиян... ще сложат оръжие и ще се считат до нова заповед военнопленени; офицерите ще запазят оръжието си.

8. Заповед за спиране на военните действия ще бъде дадена, щом като се подпише настоящата конвенция.

Франше д'Епре - Андрей Ляпчев - Генерал Луков

 

Тайни членове

 

1. Евентуалното преминаване на съюзни военни сили върху българска територия, както и използването на железниците, пътищата, водните пътища и пристанищата ще съставляват предмет на една специална конвенция...

2. Известно число стратегически пунктове във вътрешността на българската територия заети от Великите Съюзни Сили. Тази окупация ще бъде временна и ще служи само за гаранция. Тя няма да даде повод нито за принуждения, нито за произволни реквизиции. Главнокомандващият Генерал на Съюзните Армии уверява, че без особени обстоятелства, София не ще бъде окупирана.

3. Главнокомандующият си запазва правото да изиска, в случай на нужда, пълното прекратяване на всякакви сношения между България и бившите ѝ съюзници.

4. Отваряне българските пристанища за съюзни и неутрални параходи.

Андрей Ляпчев - Генерал Луков - Франше д'Епре

 

 

X

Right Click

No right click