Трета българска държава

Из дневника на Богдан Филов - относно церемонията по присъединяването на България към Тристранния пакт и реакцията в Народното събрание

Посещения: 1399


Печата се по: Богдан Филов. Дневник. София, 1990, с.с. 271-278.

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

 

b filov1. III. Събота... При влизането ни в двореца едно отделение войници отдаде пак чест. Посрещна ни Рибентроп. Минахме в обширния хол, дето ми бе представен граф Чано, японският посланик, унгарският, румънският и словашкият пълномощен министър и някои други лица. Към 1 1/2 часа минахме в салона с два огромни гоблена, дето трябваше да стане подписването. Аз бях вдясно от Рибентроп, вляво от него Чано, вдясно от мене японският посланик. Церемонията трая доста, понеже трябваше да се сложат 64 подписа. Рибентроп откри церемонията с няколко думи. След подписването аз прочетох моята декларация... След това Рибентроп закри заседанието с една малко по-дълга реч... Наоколо имаше около 200 души. Много фотографи и кино.

Излязохме пак във вестибюла. Рибентроп и Чано един след друг ми предадоха писмата, с които при уреждането на балканските граници ни се признава излазът на Бяло море, приблизително от устието на Струма до устието на Марица. Да се пази в най-голяма тайна и да се разгласи само със съгласието на двете правителства.

2. III. Неделя... Заминаването стана в 10 часа... Стигнахме на Враждебна в 12 1/2 ч....

Отидох направо при Царя, който беше много развълнуван и видимо доволен. В 2 1/2 отидох в Съвета, дето ме чакаха министрите. Останах малко с тях, понеже в 3 ч. беше определено заседание на мнозинството... Всички, които говориха... одобриха безрезервно действията на правителството. Само Ив. Петров (от Ябланица) изказа недоволство: 1) че научил едва в 11 1/2 преди подписването; 2) по принуда ли сме отишли във Виена; 3) присъединяването към пакта значело война. В една къса... реч... обясних положението: 1 )подобни договори не се съобщават предварително на камарата; 2) макар по чл. 19 от Конституцията да сме задължени само да съобщим договора на камарата, ние го подлагаме на нейното одобрение; 3) присъединяването към пакта не значи война; ние сме убедени 95 %, че можем да запазим нашата миролюбива политика...; 4) Българският народ в подобни моменти не може да остане в летаргия и да не прояви воля и енергия; двадесет години сме говорили за ревизия и сме очаквали този момент...

Заседанието в пленума се откри на 6 1/4 ч. при препълнени галерии. Влизането на министрите бе посрещнато с шумни овации и ура... Когато се явих на трибуната - продължителни ръкопляскания, след речта ми пак овации. Мушанов, П. Стайнов  и Держански  се опитаха да протестират, обаче бяха винаги заглушавани с ура; комунистите обаче мълчаха и само се подсмиваха. Гласува се с огромно мнозинство... с изключение на опозицията, която още преди заседанието бе отправила интерпелация, подписана от 17 души...

 

X

Right Click

No right click