От древността до 681 г.

Географски сведения за Тракия в Омировия епос

Посещения: 1563

 

Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976


190px Homer British MuseumИлиада, XXIII, 229 — 230. Ветровете, които духат от Тракия

Ветровете Борей1 и Зефир2 се устремиха назад и полетяха към Тракийското море3, за да се завърнат отново у дома си; а то бучеше, като издигаше високи вълни.

 

Илиада, XIII, 3 — 9. Зевс наблюдава Тракия от върха на планината Ида

Зевс извърна назад лъчезарните си очи, гледайки в далечината земята на траките-коневъдци, на изкусните в ръкопашните боеве мизи и на дивите хипемолги, които се хранят с мляко, както и на абиите, най-справедливите люде. Но той не обърна повече лъчезарния си поглед към Троя, защото очакваше, че някой от безсмъртните ще се яви, за да помогне било на троянците, било на данайците.

 

Илиада, XVI, 285 — 291. Борбата на Патрокъл с пеонския вожд Пирехъм

Патрокъл запрати най-напред своето бляскаво копие направо пред себе си там, където противниковите бойци се бяха събрали най-гъсто и се блъскаха около задната част на кораба на великодушния Протезилай. Той улучи Пирехъм, който предвождаше пеонците, бойците с колесници от Амидон и широкотечащия Аксий4. Улучи го в дясното рамо и той се строполи възнак в праха, стенейки, а пеонските му другари, събрани около него, се разбягаха уплашени.

 

Одисея, IX, 39 — 61. Одисей навестява земята на тракийските кикони

От Илион ме понесе [разказва Одисей] към киконите, към града Измар5; тук аз опустоших града, а мъжете избих. От града заграбихме жените и много имот, който ние си разделихме веднага помежду си, тъй че никой да не бъде лишен от равен дял плячка. След това аз предупредих другарите си да бягаме бързо нататък, но те, безразсъдните, не ме послушаха. Много вино изпиха те и много овци и тежко пристъпващи говеда изклаха на морския бряг.. Тогава киконите, които се бяха разпръснали, повикаха на помощ другите съседни кикони, които бяха по-силни и по-храбри, живееха във вътрешността на страната и умееха да се сражават от колесници, а когато беше необходимо, и пеша. Сега те се стекоха призори на безбройни пълчища като листата и цветовете през пролетта. А Зевс отреди на нас, нещастните, зла участ, та понесохме много горчиви страдания. След като ахейци и кикони се строиха, те започнаха битка при бързите кораби, като се обсипваха помежду си с медни копия. Докато беше утро и свещеният ден още растеше, ние се държахме и отбранявахме, макар и те да бяха по-многобройни от нас. Когато обаче слънцето превали и се наклони към заник — времето, когато се разпряга добитъкът, тогава врагът ни победи и принуди ахейците да отстъпят. По шест души другари със защитени с наколенници нозе загинаха от всеки кораб, а останалите избягаха и се избавихме тъй от гибелната орисия.

 

1Ледено студеният северен вятър, който според представите на гърците идвал в тяхната страна от Тракия. Тъй като ветровете започвали да духат при пукването на зората, те според гръцките митове били синове на Еос (т. е. на утринната зора) от нейния брак с Астрей (т. е. звездното небе). Борей се рисува в гръцките митове като най-мощен и най-суров от синовете на Еос и Астрей, който отвлякъл Орития, дъщеря на Ерехтей, и имал от нея двама синове — Бореадите Калай и Зет.
2Зефир, който духал откъм северозападния край на Тракия като мек и влажен вятър, се смятал за предвестник на пролетта.
3Тъй се наричала още тогава северната част на дн. Егейско море. ..
4Дн. р. Вардар.
5Гр. Марония

 

X

Right Click

No right click