Османско владичество

Кърджалийство. Из донесение на шуменския кадия до султана от 1798 г.

Посещения: 896

 

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по превод, публикуван в Положението..., с. 180 182. Оригиналът се съхранява в НБКМ, Ор. отд., № 1326/1951.

 

Скромно долагам на Ваше Величество следното:

Учените, праведните, имамите, проповедниците, бедните и слабите, жители на близката нам околия Козлуджа, събрани вкупом, пристигнаха в Шуменското съдилище и изложиха своето оплакване за вършените в околията им пакости, както следва:

„Понастоящем добришкият аянин Саръклъоглу Мехмед ага с цел да подчини под своята власт тукашните околии почна да насилва както нашата, така и околните околии. За тая цел търновският аянин Кьопрюлюзаде под прикритието на сеймени събра едно голямо множество разбойници и като постави на чело на разбойниците, които върлуваха около Делиорман, а именно Меджик, Сатъоглу, Каракул, Коджа Али и други тям подобни долни елементи, нападна града ни и опожари съвсем селата ни Пашиат, Аккоюн, Юнусбунар и Шади. При това съшият Саръклъоглу задигна всичкия ни добитък — овце, говеда, хергелета и други добитъци и ги закара в своя чифлик. Същевременно ограби и всички житни храни от хамбарите ни и ги изпрати в Добрич, където ги складира в своите хамбари. След като присвои по този начин всичкото задигнато, накара своите разбойници да посегнат върху вещите и дрехите на жените и другата челяд, намиращи се в сандъците и панерите.

Безбройни са избитите, ранените, глобените и битите хора. Те посегнаха и върху честта на женската челяд и не остана безчестие, което да не са извършили тия зверове! Чрез своите разбойнически действия те така опропастиха околията ни, че [това] не може да се сравни с никакво опустошение от страна на кяфири върху покорена от тях мюсюлманска страна!

След като обсаждаха града ни цяла седмица, те ни нападнаха няколко пъти и се водиха сражения. Но понеже бяхме се изтощили, отнесохме се за помощ, както към близките нам околии, към аянина на съседния ни вакъф на Пири паша, така и към Илъкзаде Хасеки Сюлейман ага [силистренски аянин]. Същите поради съседството и религиозната общност ни дойдоха на помощ с известно количество войници. Когато доближиха до селото Халиджик [?], отстоящо на около един час разстояние от околията ни, поменатият Саръклъоглу ги нападна близо до същото село и в станалото сражение, което траело около 2 — 3 часа, били ранени поменатият Меджик Хюсеин и няколко други отвратителни паразити, като мнозина от разбойниците били избити. Разгромен по тоя начин, поменатият Саръклъоглу се върна обратно там, отдето беше дошъл. Макар че тия градове засега да не са разнебитени, но тъй като същите разбойници са ограбили и отнесли от селата на околията ни всичко, което се нарича стока, а и ние всички останахме голи, то нашето положение стана непоносимо.

Макар че както поменатият Илъкзаде Сюлейман ага, така и другите в случай на нужда може би пак ще дойдат да ни помогнат, но не е изключено също така [да дойде] и реченият Саръклъоглу, чието намерение е да извърши изключително, както и по-рано, своите разбойнически действия. По тоя начин нашият град ще бъде изравнен със земята и затова би било от голяма полза, ако се напомни със специална заповед на поменатия Илъкзаде Сюлейман ага да ни се притече на помощ. При това, тъй като са установени вече по шериатски ред вредите и загубите от ограбените имоти и предмети, възлизащи на повече от 150 кесии акчета, молим да се издаде височайши ферман, адресиран до силистренския валия, с нареждане да ни се върнат ограбените предмети и да се наложи заслуженото наказание спрямо отвратителните разбойници Саръклъоглу, Сатъоглу и Меджик Хюсеин, та по тоя начин да се тури край на техните пакости и злочинства.

Ползвайки се от съседството ни, ние изложихме пред Вас нашето положение и Ви молим да го представите с илям на по-високото място.“

След това се осведомих за истинността на тяхното положение, което се потвърди и от присъстващите в заседанието учени, проповедници, молли, хатиби и въобще от всички сведущи по въпроса лица от Шуменската околия, които засвидетелстваха, че действително изложението и молбата на жителите на поменатата околия са верни и доложиха още в същото заседание истинския факт, че същите разбойници са разрушили окончателно още и селото Михалич, съседно до Козлуджанската околия, като ограбили имотите, вещите и добитъка, а жителите му били опропастени, и след това изказаха мнение, че молбата на козлуджанци заслужава да бъде доложена пред надлежното високо място...

 

 

X

Right Click

No right click