Османско владичество

Из съдебен протокол от 1728 г.

Посещения: 842

 

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по Румелийски делници…, 184. Превод на М. Калицин от оригинал, съхр. в НБКМ — Ор. отд., Видински сиджил, № 19, с. 46, док. II

 

В специалната къща на агите-назъри, намираща се в крепостта Видин, и пред шериатския съд се явиха всички заедно следните неверници: от Вароша на град Видин: Яни, син на Илия; Георги, син на Недялко папас; другият Георги, син на Никола; Аджи Гино, син на Яни; Глогино, син на Станула;  от село Вълчидръм, което е едно от селата на мукатаата Поломие: поп Стан, син на Стамен; Игнат, син на Стоян... В присъствието на управителя на видинското маликяне аяна Али Бейзаде Юсуф ага всеки един от тях заяви и пожела както и по-рано за техен пълномощник да бъде определен и назначен същият Юсуф ага по някои важни дела на областта, като... установяване на пазарните цени на овцете и козите, набавяне дърва за горене на кухнята, оказване на почит към минаващите големци, идващи от столицата, уреждане на разходите на вилаета...

 

 

X

Right Click

No right click