Османско владичество

Из молба и доклад до султана от 1714 г.

Посещения: 982

 

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по Б. Цветкова, Хайдутството..., Τ. I, 1971, г., с. 317 — 320. Превод на Б. Цветкова от оригинал в НБКМ, Ор. отд., OAK 60/40.

 

...Ние войнуците и бедната рая, облагаема с ханета, от казата Лофча, наемаме ежегодно измежду хората в казата мартолоси и бюлюкбашия за охрана с помощта на населението от казата и на шериатския съд поради появата на хайдути и разбойници в казата от султанската победа насам. Те [т. е. мартолосите] са натоварени да пазят пътниците от щети. От три години насам бостанджията Чъкма Бейли Мехмед от Софийското бекчийство е взел под форма на маликяне [службата] мартолоски бюлюкбашия. Той не си гледа работата, за която е назначен. Без заповед и законно основание залавя с користни подбуди и оковава във вериги някои заможни раи между нас и селата от нашата каза. Като им казва: „Вие помагате на xaйдутите и сте хайдутско свърталище“, отрязва им главите заради имуществото, взима им имуществото, нарежда да изпратят главите им във височайшия двор. Той не престава да издевателства и угнетява, за да създаде фалшиво мнение за значението на работата си. Освен това преди три години залови войнука, наименуван Радо от с. Зелбун от селата в нашата каза — войнук в султанската конюшна. ... След като му взе сто гроша, безнаказано и против свещения шериат, го уби… Ние правим това заявление с молба за благоволение в името на всевишния Аллах.

 

 

X

Right Click

No right click