Османско владичество

Описание на някои български градове от Евлия Челеби

Посещения: 3162

 

Печата се по Евлия Челеби, Пътепис, с. 35, 49, 82, 251.

Публикувано по: Ц. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

 

Градът Чирпан

 

420px Evliya CelebiТой с средище на каза в Румелийския еялет с триста и две села, със заплатата на кадията сто и петдесет акчета. Зиамет е и има всичко шест молитвени дома: четирите са махленски месджити, а двата са джамии. На едната казват Старата джамия, а на другата — Новата джамия. Има една масивна баня, построена от Муса Челеби. След печалното събитие с Тимурленг Муса Челеби водил няколко години управлението в Румелия и завладял тукашните места. Това поселение е разположено на едно издигнато скалисто място. Има шестстотин покрити с керемиди къщи. Сред тях най-украсен и най-съвършен е старият дворец на кадията Мехмед Ефенди, гарниран с балкон, с прозорци, откриващи изглед към Пловдивското поле. Още от старо време всички везири, когато идват и заминават, гостуват в този дом. Има двеста (!) хана, три начални училища, три текета. Има общо двеста дюкяна, обаче официалният му пазар не е толкова оживен. Много са лозята и градините вътре в града.

 

Град Казанлък

 

Това е една каза с 150 акчета, управлява се от войвода и се намира на територията на санджака Чирмен в Румелийския еялет. Съдилището му се намира в центъра на града, на реката Кечидереси, в един дворец подобен на райски. Има местен [спахийски] представител, еничарски сердар, надзорник на пазара, митничар, събирач на хараджа и градски старейшина.

Градът е разположен в полите на един склон; в посоката към Мека дори до град Сливен е поле, другият край на което пък достига дори до намиращата се в околностите на София Златица. Градът е център на извънредно плодородна и широка каза. Има седем молитвени места, но прочути са джамиите Саруджа паша и джамията на Искендер бей, син на Али. Има седем махали, мюсюлманите са много, а християните малко. Жителите му са юруци. Има 1060 едноетажни къщи. Къщата на нашия хазяин Хараджи Мустафа ага, близо до банята Синан ефенди, е на два етажа и е уредена. Останалите са дъсченопокрити къщи от стария тип. Има две медресета. В джамиите се чете свещеният коментар към Корана. В този град учените са на почит. Има три текета и две бани. Едната е банята на Искендер бей, която е пред джамията. Другата е банята на Синан ефенди, въздухът и е хубав. В чаршията има един уреден хан и триста дюкяна, като папукчийските дюкяни са извънредно много. Кафенетата и бръснарниците му са благоустроени. Твърде много и прочути са сочното грозде, ябълките и белите му хлябове.

 

Описание на оживения град Хасково

 

Двадесет-тридесет години пътувам по тези страни и не бях видял този град, който наистина бил оживен и приятен град. Намира се в територията на санджака Кърк-клисе и е каза със 150 акчета, а нахията му има ... села. Вакъф е на джамията на Махмуд паша, чийто войвода със 102 души го държи и владее. Има всичко 250 покрити с керемиди от долу до горе уредени къщи, една приятна баня, около 50 дюкяна, един покрит с олово хан, едно покрито с олово медресе, три първоначални училища, три текета и една уредена и натъкмена, покрита с олово, радваща окото и привличаща сърцето джамия. Всички тези споменати благотворителни сгради са благодеяние на Коджа Махмуд паша. Има и една покрита с олово извънредно уредена джамия...

Има пет търговски хана и една благотворителна странноприемница, която оказва милост на всеки богат или беден, мюсюлманин или немюсюлмапин. И лозята, и градините му са украса на света. Водата и въздухът му са приятни, разположен е сред, плодородно поле. Богато градче е...

 

Описание на всички особености на крепостта Охрид

 

Най-напред, тя е разположена на северния бряг на Охридското езеро върху една висока стръмна червена скала и има петоъгълна форма. Това е един голям укрепен лагер, стара яка постройка от изгладен камък, староиззидана крепост, оградена от една стена. Околовръстната й обиколка има 4400 крачки. На един хълм сред външната крепост има една мъчнопревземаема вътрешна крепост с обиколка 1000 крачки, чийто гледащ на север ъгъл е свързан със стената на главната крепост. Стената в целия си ръст е висока 40 стъпки. С чудно майсторство архитектът-строител е украсил крепостта с най-различни кули, с разни здрави стени, та е станала крепост, която няма подобна на себе си. Накратко тази вътрешна крепост е здрава бариера. Има всичко две врати. Едната гледа в посоката към Мека, казва се Голямата врата и дава изглед към султанската джамия. На кулата над тази врата има покрита с дъски беседка, в която денем и нощем свири музика. От външната страна на вратата има също една тераса дворец, от която се открива изглед към целия свят. Другата врата гледа пък на север и отваря пътя за долния град. Вътре в крепостта има параклис, къща на диздаря, склад за зърнени храни и нищо друго. Останалите места са градини.

Стената на голямата външна крепост е висока десет аршина и има всичко 40 извивки на кули, но не съм броил процепите-бойници. Стените са дебели 15 стъпки и са яки и здрави, сякаш ги е градил Шедад. Има всичко три врати. Едната е под вътрешната крепост и гледа на север. През тази голяма порта се отива във Вароша към езерото. Другата се намира от източната страна и се нарича Табашка порта. Третата е Голямата порта към езерото. Външната крепост е източна, северна, североизточна и от западна страна и има яки и здрави крепостни стени, защото от всички тези страни са хълмове...

Вътре в голямата крепост има всичко 160 за показ в света покрити с изкусно направени рубинено-червени керемиди невернически къщи. Тремовете и прозорците им са обърнати на юг и гледат към езерото. Това са чудесно изградени и оживени, разположени една над друга проклети къщи.

Долу, край брега на езерото, е пашовският дворец, наричан Яхши сарай, който има повече от триста вътрешни и външни помещения, баня, просторен площад и многочислени стаи; покрит открай докрай с керемиди грамаден дом. Вътре в крепостта няма по-голям благоустроен дворец от него. Обаче вече е дом на години и постоянно се руши. Има всичко три михраба.

Имена на султанските джамии в тази голяма райска крепост: Най-напред под пашовския дворец на брега на езерото е джамията на Ая София. Тя е много висока джамия, подобна на джамиите в Солун, в Трапезунд на брега на Черно море и малката Ая Coфия в Цариград. Тукашната джамия Ая София била строена при царуването на крал Раджаим, синът на свети Соломон, от брата на Януван, кралят, именуван Охри. И понеже е негов строеж тя била наречена на негово име, а и името на този град е Охри-бан...

Има обаче шест невернически манастира, които са така благоустроени, така украсени и уредени, та във всеки един има по 40- 50 калугери на патриаршията. От всички най-оживени са патриаршеският и латинският манастир, в които от сутрин до вечер, след като се раздаде храна от християнските кухни на поповете, правят същите обилни благодеяния и на мюсюлманите. В тази крепост няма къщи, баня, чаршия и пазар. Останалата празна земя е [заета] с лозя и градини, а има и много дюнюми съвсем пусти земи. Прочее това е една грамадна крепост.

Възхвала на големия долен град — райско селище. Много е оживен и украсен, както въжделения райски град Дамаск, та за неговото описание езикът е немощен. Хората, които са видели града, спускайки се от летовището на Изток, казват, че той бил голям като Бурса или Одрин.

За броя и названията на охридските махали. Има всичко 17 махали, от които десет са мюсюлмански, а седемте са на неверниците гърци, българи и латинци. От всичките най-украсена и оживена е махалата Охри-заде, после Теке-махала, махалите Кулоглу, Хайдар паша, махалата при медресето Коджа Сиявуш паша, махалите Зулфия, Хаджи Хамза, махалата при параклиса на Искандер бей, махалите Юнус войвода, Кочи бей, Емин и Кара Ходжа. Накратко казано, от седемнадесетте махали тези са най-украсеннте, най-хубавите и най-населените.

 

X

Right Click

No right click