Възраждане

План на Γ. С. Раковски от 1861 г. за освобождение на България

Посещения: 1620

 

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Печата се по оргинала: НБКМ - БИА, ф. Ν 1. I Б 668; срв. и Архив на Г. С. Раковски, т. Ι, с. 377-380. Белград,... 1861 г.

 

План

 

Народний дух навсякъде е приготвен за въстание против турков. На това ся одавно работило, а особито тая последная година, приготовление ся е состояло в том, всяки да си купува оръжие, барут и кулшум, доколкото му е било възможно. Освен това една част във Видинское окръжие, що нямат сички оръжие, в остали оръжие почти на пят един имат, а по някои си места и сички. Тии окръжия край Дунава са следния: Сищов, Рухчук, Силистра, Тулчя и Варна на Чърно море, а по вътрешност Враца, Севлиево, Ловчя, Троян, Габрово, Търново, Шумен, Разград, ония места са от тая стръна Бълкана. А от другая стръна балкана са, кату ся започне от Чърное море, от Ахило и Бургас се покрай Стара планина, следнии главни градища: Айтос, Карнобат, Ямбол, Сливен, Казанлък, Шипка, Габарчово, Калофер, Карлово, Сопут, Копривщица, Клисура, Самоков, София и проч. в Тракия же Филипопол, Стара и Нова Загора, Чирпан и проч., кои съставят близо до 500 села български.

281px BASA 2072K 1 408 28 Georgi RakovskiПо главните тия градове са съставили тайни комитети, кои разпространяват между народу за това въстание, чи напролет ще стане непременно и сички чякат първий синял да им ся даде. Движението може да стане с успех на следний начин. Един добре оръжен полк от 1000 добри избрани и укървавени в бой люди, с два горски топа, с 4 тобуша и 4 тръби и с два хирурга исто конници да ся впусни тайно през Княжевац и Балканский хрепт и да маршира по Балкана право за Търново, кату ся даде синяла на всякаде с една прокламация или с дреги някои си знак да ся дигнат да присекат телеграфите и да затворян пътищата на пощите. По тойзи хрепт, до чърното море Балкана е заселен почти се от българи и твърде малко турски или смесени села ся нахождат, нигде няма крепост по тия места, нито някои си пенкт е завардин от рядовно или нерядовна турско войнство, няколко билюк бишии с по 10 или по 20 чъловеци ся скитат по тях да ги управлят и даждие и проч. Първи град щи иди на тойзи път е Враца под балкана, без крепост и 18 чяса далеч от Видин, кой трябва непременно да ся привземи. Тая чета ще следова се из Балкана, като подигне на оръжие сичките села и ся умножава всяка минута. А битки ще има със селци турци, кои са убедняли до крайности дух изгубили. Доде достигни до Търново, де само 800 низама има крепостняма, ще има най-малко до 150 хиляди на крак мъжие, от коих 40 хиляди въоръжени. Акату успее да продире да Чърно море и подигни сичките сред балкански села и ония, що са в подножието и от двете страни на Балкана, броят на подигнатите ще са качи и до 500 хиляди мъже, тогава навярно могат ся броя сто хиляди пушки за бой.

Въстанието споряд умножението си ще ся простира и ще съставя планове на битките с турците. Нъ главното правило ще бъде хайдушки горски боюве. Колкото турци по селата и по градовете ся придадат, ще им ся зема оръжието и ще им ся респектува чъст, вяра и имот, а колкото стоят противни, ще ся избиват за пример на другите.

Главното управление на сичките въздигнати места ще ся дава от тойзи полк, кой от сегашните граници Сърбий, кату тръгне, първа му грижа ще бъде да им задъстражие добро и да държи непрестанно сношение със Сръбское глано управление, от кое ще зависи, кату състави една временна поща, доколкото му допуща мястото и времето. То ще си състави и временно правление от най-достойни и опитни людие.

Тойзи полк, щом ся впусти в Балкана, главната му работа ще бъди това:

1) Да си състави едно временно управление и да бърза колко може един ден по-скоро да стигне в Търново.

2) Да засече и развали сичките гравни балкански пасажи.

3) Ще държи непрекъснато сношение със сръбското вис. правителство, кату състави една временна поща, доколкото му допуща мястото и времето.

4) Кату достигне и завладей Търново, да изпрати едно отделение да освои Свищов и да си отвори сношение с Влашко.

5) Воений времен ряд ще бъде - войводи, тисящници, сотници и петдесятници.

6) Колкото турци ся покорят.

Турски крепости има край Дунава само 4 - Видин, Рухчук, Силистра и Варна на Чърно море. А навътре има две. Белиградчик, при Видин, нь ничтожна, и в Шумен, коя е новий кро и доста добре заврдена, нь те от Балкана ся заема ледно. От тия крепости, само във Видин има по-висше войнство, до 5-6 хиляди войни, а в другите по-малка, нь от никоя крепост не може ся дигна рядовное войнство да остави пункта си и да доди в непристъпний Балкан.

В Ниш има тоже крепост и малко засега вайнство. в София има до 1500 души, нь и тии не могат доиди в Балкана. Турското правитълство доде състави и управи в Балкана само десет хиляди войни, трябва най-малко да минат два месеца, нь тойзи полк с 15 дни ще стигне в Търново, а за месец сичкия балкан ще бъди подигнат и Сищов на Дунав усвоен. От Македония разбудени и не щат останат мирни. Щом се появи такова нщо, от Влашко ще дойдат няколко лигиона българи с добри офицери, кои са днес в Влашка. А от Гърция има да додат много българи, кои са тоже там в служба и ся произвестени и синяла може лесно да им ся даде.

Сичките волентири, кои служиха в последния бой в Русия и две години са ексерсираха във военното изкуство, чяст са разпръснати по България, а чяст са във Влашко и на първи сигнял са готови.

Няколко хойдешки чети тоже ся произвестени и тии първи ще ся найдан в Балкана.

 

 

X

Right Click

No right click