Възраждане

Колко струва да бъде заловен Раковски?

Написана от Октай Алиев
Посещения: 1288
 
 
Османски документ от Истанбулския архив за дейността на Георги Стойков Раковски

А) МКТ.UM. (Sadâret Mektubî Kalemi Belgeleri) 794/23.

Превод: Октай Алиев, Орлин Събев

Прочети още...

Протокол с показанията на екипажа на „Радецки“ за завладяването на парахода от Ботевата чета

Посещения: 2213

 

Публикува се по: Ботевите четници разказват. Сборник от писма, документи и материали. Съставител: Никола Ферманджиев, С., 1986, с. 375 - 390.

Прочети още...

Доклад на видинския мютесариф до вилаетското управление в Русе, относно дебаркирането на Ботевата чета

Посещения: 1974

 

Публикува се по: Ботевите четници разказват. Сборник от писма, документи и материали. Съставител: Никола Ферманджиев, С., 1986, с. 369 - 371.

Срв. и Априлско въстание. Сборник документи. Под редакцията на Ал. Бурмов,  т. III, С., 1956, с. 209—211.

Прочети още...

Писмо на Христо Ботев до капитана на „Радецки“ Дагоберт Енглендер и до пътниците

Посещения: 3323


Публикува се по: Ботевите четници разказват. Сборник от писма, документи и материали. Съставител: Никола Ферманджиев, С., 1986, с. 20 и 421.

Оригиналът на писмото, написан на френски език, се съхранява в НБКМ (НБКМ--БИА, II А 8133). Публикувано е за първи път във в „Нова България“, Гюргево, бр. 6 от 16 юни 1876 г.

Прочети още...

Прощално писмо на Христо Ботев до семейството му

Посещения: 4719

 

Публикува се по: Ботевите четници разказват. Сборник от писма, документи и материали. Съставител: Никола Ферманджиев, С., 1986, с. 15 и 411.

Срв. и Априлско въстание. Сборник документи. Под редакцията на Ал. Бурмов, т. I, С., 1956, с. 398.

Прочети още...

Програма на Българския революционен централен комитет от 1 август 1870 г.

Посещения: 4165

 

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Печата се по в. „Свобода“, год. I, бр. 46 от 14 октомври 1870 г.

Прочети още...

Прошение на българските епархии от Одрински и Солунски вилает за присъединяване към Екзархията. 20 декември 1871

Посещения: 1846

 

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Отпечатано е във в. „Македония“, год. VI, бр. 2 от 10 януари 1872 г.

В. „Македония“, издаван от Π. Р. Славейков, е бил най-влиятелният възрожденски вестник в Турция. Излизал е в продължение на 6 години (3. XII. 1866 - 23. VII. 1872 г.).

Прочети още...

Мемоар на Тайния централен български комитет до султан Абдул Азис от 1867 г.

Посещения: 6882

 

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Печата се по оригинала от НБКМ - БИА, ф. 5, арх. ед. 3, л. I и сл.

Прочети още...
X

Right Click

No right click