Османска държава

Орудж бей, „История на Османския двор“. [Управлението на Осман Гази]

Написана от Октай Алиев
Посещения: 3202

 

Ръкописът е от Paris Bibliotheque Nationale, Supplement Turc 1047 (препис P)
Превод от османотурски, бележки и добавки: Октай Алиев1
По изданието: Öztürk, N. (haz.) Oruç Beğ Tarihi (Osmanlı Tarihi 1288-1502), İstanbul, 2014, 14-16, 9б-11б

Прочети още...

Мехмед II Завоевател

Посещения: 3859


Впечатленията на венецианския пътешественик Джакомо Лангусто.

Печата се по В. Lewis. Istanbul and the Civilization of the Ottoman Empire. Norman, 1963, p. 26 - 27.

Публикува се по: М. Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Прочети още...

Походите на Владислав III Ягело и Ян Хуниади. 1443-1444 г.

Посещения: 4552

 

Из „История на Османската династия" на османския хронист Ахмед бин Яхя (Ашъкпашазаде) — XV в.

Печата се по Варна 1444. Сборник от изследвания и документи в чест на 525-ата годишнина от битката край град Варна. С., 1969, стр. 401— 409.

Публикува се по: М. Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Прочети още...

Из кануннамето на султан Мехмед II Завоевател (1451-1481) от 1470-1478 г.

Посещения: 3814

 

Публикува се по: М. Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Турски извори за историята на правото по българските земи, т. I, съст. Г. Гълъбов, С., 1961, стр. 11 - 18.

Прочети още...

Ферман на Мехмед II до княза на Молдова Петру Арон, 1455 г.

Посещения: 3558

 

Публикува се по: М. Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по F. Babinger. Beitrage zur Fruhgeschichte der Turkenherrschaft in Rumelien (14 — 15 Jahrhundert). Brunn, Munchen, Wien, 1944, S. 25 —27

Прочети още...
X

Right Click

No right click