Конвенция между Русия и Турция относно държаните в Черно море военни кораби. Париж, 18/30 март 1856 г.

Посещения: 1346

 

Публикува се по: Международни актове и договори (1648 - 1918), съст. доц. Слава Стефанова


(В преамбюла на конвенцията се посочва, че тя е съобразена с принципа за неутралност на Черно море, приет като предварително условие при преговорите в Париж.)

Чл. I. Високите договарящи страни взаимно се задължават да нямат в Черно море други военни кораби освен тези, чийто брой, сила и размери са определени, както следва по-долу.

Чл. II. Високите договарящи страни имат право да държат в споменатото море всяка една по шест парахода с 50 метра дължина по ватерлинията, вместимост не повече от 800 тона и по четири леки парахода или кораба с платна, чиято вместимост не трябва да надвишава 200 тона всеки.

 

И. В Козьменко, Сборник договоров России с другими государствами, стр. 38.

 

 

X

Right Click

No right click