Българите и Византия в края на VI в.

Посещения: 1404

 

Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976


От Михаил Сирийски

Превод на В. Гюзелев от Chronique ..., II, p. 371 — 372.

 

По това време трима братя излезли от Вътрешна Скития, водейки със себе си тридесет хиляди скити; те пътували 60 дни, докато достигнали до планината Имеон. Те пътували през зимата, за да намират вода, и дошли до реката Танаис [Дон], която излиза от езерото Меотида (Азовско море] и се влива в Понтийско [Черно] море. Когато те дошли до границите на ромеите, един от тях, наречен Булгариос, взел десет хиляди души и се отделил от братята си. Той преминал реката Танаис в посока към Дунав, който също се влива в Понтийско море. И той помолил Маврикий да му даде една област, за да се заселят и да станат съюзници на ромеите. Императорът му дал Горна и Долна Мизия и Дакия — цветущи земи по времето на Анастасий, които после аварите опустошиха. Те се заселили там и станали ромейска стража. Те били наречени от тях [ромеите] българи.

Когато българите започнаха да опустошават земите на Тракия, ромеите начело с Филипик се отправиха срещу тях; те победиха българите и се върнаха.

 

От Теофан Изповедник

Теофан Изповедник (втората половина    на VIII в. — първата половина на IX в.) е автор на „Хронография“, която обхваща събитията между 284 — 813 г. Превод на В. Бешевлиев и    Г. Цанкова-Петкова в ГИБИ, III, с. 250 — 251 и 252.

 

Българи в Долна Мизия се сражават с ромеи

[Стратегът Петър] изпратил напред хиляди съгледвачи, които се натъкнали на българи, хиляда на брой. Българите, уповавайки се на мира, който хаганът бил сключил, се движели безгрижно. Обаче ромеите се втурнали срещу българите. Българите изпратили седем души, като ги увещавали да не нарушават мира. Ония, които били изпратени напред, като чули това, го съобщили на стратега. А стратегът казал: „Дори и императорът да пристигне, не ще ги пощадя.“ След като се завързало сражение, ромеите били разбити. Но варварите не ги преследвали, за да не би, като победят, да се изложат на опасност. А стратегът бичувал жестоко таксиарха на изпратените напред войници. Щом узнал това, хаганът проводил пратеници при Петър, обвинявайки го, че е подновил войната и че без справедлива причина ромеите са нарушили мира. Петър започнал да уверява с лъжливи слова, че не знае за стълкновението и че ще върне двойно цялата плячка. И тъй варварите получили в двоен размер загубената плячка и запазили мира.

 

Българи и авари в Сингидунум

Приск, като довел по реката корабите в Сингидунум, разрушил града, изгонил българите от него и започнал да застроява крепостта. А хаганът изпратил вестители при него и призовавал лъжливите си богове, обвинявайки Приск за станалото. Когато настъпила зимата, и едните, и другите се завърнали в земите си.

 

 

X

Right Click

No right click