Съпротивата на тракийското население срещу установяването на македонското владичество в Тракия

Посещения: 825

 

Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976


Диодор, XVIII, 14, 2 — 4

А Лизимах нападнал  областите в Тракия. Той заварил цар Севт, който се бил разположил на стан с двадесет хиляди пехотинци и осем хиляди конници, но не се изплашил от голямата му войска, а завързал сражение с варварите, макар да имал пехотинци всичко не повече от две хиляди души и две хиляди конници. Той ги превъзхождал по храброст, но им отстъпвал по брой. Въпреки това обаче Лизимах се сражавал упорито и като изгубил мнозина от своите и избил много повече войници от редовете на неприятеля, се завърнал в стана си с една съмнителна победа. Тогава войските на двете страни били изтеглени от полесражението и започнали по-големи приготовления за хвърлянето на всичките сили в решителната атака.

Прев. В. Бешевлиев — Хр. Данов

 

X

Right Click

No right click