Из Прокламация на княз Александър I от 27 април 1881 г.

Посещения: 1432

 

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев


Българе! Аз положих клетва на Конституцията. Държал съм клетвата си и ще я упазя до край. Но тази клетва като изисква „да пазя свято и нерушимо Конституцията и законите на Княжеството“ Ми налага „да имам пред очи във всичките Си разпореждания само ползата и доброто на Княжеството“.

За ползата и доброто прочее на Княжеството, Аз считам Своя священна длъжност да обявя най-тържествено пред народа си, че днешното положение на работите в Княжеството прави невъзможно изпълнението на Моята задача.

За това основаейки се върху правата, които ми дава Конституцията Аз реших:

Да свикам в най-непродължително време Великото народно събрание - върховний орган на народната воля - за да му обявя моето последно решение и да му предам с Короната наедно съдбините на българский народ...

Само ако Великото народно събрание узакони ония необходими за управлението на Страната условия, отсъствието на които е основната причина на днешното безизходно положение, само тогава мога да остана на българский престол и да нося тежката отговорност пред Бога и пред потомството...

 

Александър

 

 

X

Right Click

No right click