Изложение на Осман Пазвантоглу до султана от 1799 г.

Посещения: 2729

   

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по Б. Недков, ОТДП, II, с. 90 — 92. Превод на Б. Недков от ръкописната сбирка на Ор. отд. при НБКМ, сигн. OAK 9/36.

 

Osman PazvantoluВаше Величество, честит, благосклонен, милосърден, състрадателен, многоблагодетелен, към всички щедър мой султан!

Пристигна с височайши ферман ес-сеид Мустафа ефенди, кятиб в главното счетоводство, за да обходи и преброи военните припаси, намиращи се в муниционния склад, в артилерийския арсенал и в казармата на арабаджиите във Видин и да изготви списък на намерената наличност. Към него бе назначен от страна на свещения шериат наибинът, а от моя страна — един мубашир. Бяха обходени на място, проверени и преброени всички налични военни съоръжения. Според издадения от шериата илям и съгласно подписания списък наличните видове военни съоръжения са достатъчни, обаче от бойните припаси малко е черният барут и заради това отправям моята специална молба да благоволите и наредите да ни се изпратят 15 000 кантара1 барут. Тъй като гореспоменатият господин изпълни възложената му задача и се връща обратно, давайки израз на своята искреност, написах скромната си ариза и я отправих на височайшата Ви особа. Когато, ако е рекъл бог, тя стигне до милостивото императорско знание, смилете се и изпратете 15 000 кантара чер барут, боеприпаси, от чието наличие имаме най-голяма нужда, за да можем, ако благоволите и изпълните нашата молба, да положим най-големи усилия за укрепването на императорската гранична линия. Отново оживявайки и благоустроявайки граничната линия, надявам се, че аз, който съм привикнал на хубави, отбрани дела, и занапред, както е било досега, ще бъда потвърден и признат в правата си. Правото на заповед, великодушие и благодеяние принадлежи на честития, благосклонен, милосърден, милостив, благодетелен, великоблагороден господap, Ваше Величество, мой султан.

9 реджеб [1]214 (7. XII. 1799 г.).

 

1Един кантар се равнява на 44 оки, или около 54 кг. Цялото количество на искания барут възлиза на 846 000 кг.

 

 

 

X

Right Click

No right click