Никопол, Свищов и Русе в края на XVII в.

Посещения: 2396

 

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

 

Из „Пътепис“ на Янош Комароми от 1697 г.

 

Янош Комароми е унгарски аристократ, секретар на Имре Тьокьоли, който в борбата срещу Хабсбургската империя действа като турски съюзник. Я. Комароми преживява в Османската империя от 1697 до 1701 г. Печата се по: Маджарски пътеписи за Балканите, с. 40.

 

1024px Rousse panoramic 1824Спускайки се по-долу видяхме, как река Олт, идваща от Трансилвания през Влашко, се влива в Дунав под крепостта на Фогараш; и тук има силно пристанище, а по-долу, отляво, е турският и българският град Кула и той угледно място с изобилие във всичко.

Отдясно на хълма над Дунав е крепостта и градът Никопол. Тук дървата за огрев са оскъдни, защото се носят само с магарета. Има много хубави лозя, добри вина и изобилие във всичко, но жителите му са лоши люде, в него има паша. Тук маджарският крал Жигмонд загуби битката, заради високомерието, като казал, че има толкова войска от копиеносци, че и небето да падне върху тях, копиеносците ще издържат; турците така го разбили, че изгубил двадесет хиляди човека, а сам той избягал с лодка по Дунав към Константинопол и оттам се докопал до морето, побягнал в Далмация и оттам дома в Маджарско.

Същия ден стигнахме да спим в един град на име Свищов, обитават го турци и българи, на брега на Дунав отдясно, голям град, в него има всичко в изобилие, някога имал и крепост. Русчук, той лежи на брега на Дунав, голям турски град, има и крепост и е пристанище на всички дунавски фуркати, ладии и продоволствени кораби. Тук живее дунавският капудан паша и има голяма евтиния във всичко. Лозята му във всяко отношение са като стафидено грозде, по-хубаво от което не вирее и по токайското възвишение, виното му е евтино. Тук вече слязохме от фурката и прекарахме четири дни.

 

 

X

Right Click

No right click