Скилица-Кедрин. Из „Кратка история“ - Исак Комнин воюва срещу печенегите

Посещения: 15477

Индекс на статията

 

Исак Комнин воюва срещу печенегите

 

Понеже унгарците нарушили мира с ромеите и печенегите излезли от дупките37, в които се криели, и ограбвали околната земя, императорът се приготвил за поход и тръгнал към Триадица с цялата си войска. Там той приел пратеници от унгарците и като затвърдил мира с тях, доколкото било възможно, тръгнал срещу печенегите. Последните били разделени на родове и на колена и всички вождове се подчинили на императора и се държали миролюбиво и приятелски. Единствен Селте не пожелал да му подаде ръка, понеже разчитал на блатата на Истър, в които се скрил, и на намиращата се там стръмна скала. Като се уповавал на това, той отишъл и в равнината и искал да влезе в бой с императора. Но скоро получил възмездието за своето безумие, защото една малка част от императорските войски излязла насреща му и той побягнал. Убежището му било превзето и разрушено из основи. А императорът, след като го победил и напълно унищожил, върнал се и разположил лагера си в Ловеч, при самите поли [на планината]. Но на 24 септември, в деня, когато християните честват празника на св. великомъченица Текла, паднал проливен дъжд с преждевременен сняг и донесъл големи злини и неприятности на войската. Почти цялата конница и повечето от намиращите се там измрели от студа и дъжда, понеже били необучени и неподготвени. Те били изгубили — освен всяка надежда — и припасите си, които били станали играчка на водната стихия и на бурята. Когато настъпило сравнително изясняване и снегът спрял, императорът, който загубил повечето си хора в реката, застанал под клоните на едно дърво с неколцина от първенците. Но не след дълго, понеже от дъба се дочул шум, императорът пристъпил малко напред, колкото да не бъде улучен от ствола му. А дъбът се изтръгнал от корен и паднал напреки на земята. Императорът занемял, като си мислел как насмалко щял да загине трагично. Случката не била добра поличба, а предвестие за участта, която щяла да го сполети в бъдеще, и възмездие и наказание за извършените вече дела. Императорът поблагодарил богу за случилото се, като издигнал във Влахернския дворец величествен храм на името на великомъченица Текла. И като повел войската си, той под някакъв предлог тръгнал бързо към столицата, защото чул, че се готви бунт на Изток.

 

37Събитията се отнасят към 1059 г.

 

X

Right Click

No right click