Реформите на Ван Ман (началото на I в. пр. Хр.)

Посещения: 2724

 

Публикувано по: Хр. Данов, Христоматия по история на стария свят, С, 1976

 

Ван Ман е казал: Древните са установили кладенчови ниви1 за осем семейства. На един мъж и една жена се полагали сто му земя. Една десета от урожая внасяли като данък. Държавата се намирала в благоденствие, народът бил богат и пеел химни... Династията Цин ... увеличила данъците и постъпленията в своя полза и изтощила силите на народа със своите безкрайни желания. Тя отменила системата на мъдрите, кладенчовите ниви, за да се започнат заграбвания на земя, появили се алчност и подлост. Силните измервали своите ниви с хиляди, а слабите нямали място къде да пъхнат даже и едно шило. Династията Цин установила пазари на роби и робини в едни и същи сгради с кравите и конете. Управлявайки поданиците, те разполагали всецяло с техния живот, а развратните и престъпните хора забогатявали. Стигнало се дотам, че започнали да похищават и продават хора, жени и деца, изменяли на волята на небето, нарушавали отношенията между хората, извращавали принципа на небето и земята, че човекът е най-благородното създание... Ханската династия намалила поземления данък на една тридесета от урожая, но военния данък [откупа за военна служба] плащали всякога даже и старците. Силните взели в свои ръце подялбата на нивите с насилие и измама; на думи данъкът се равнявал на една тридесета, а в действителност той представлявал половината от урожая. Бащите, децата, мъжете и жените работят на земята цяла година, но онова, което те получават, не стига за нахранването им. Затова на кучетата и конете на богатите остава излишно просо и грах, а на бедните не им омръзват триците и остатъците и от бедност те извършват престъпления. Всичките те, и бедни, и богати, са потънали в престъпления, а наказания не се прилагат. Още преди стъпването си на престола аз дадох указ всички ниви да станат общи и кладенчовите ниви да се разпределят според броя на хората. В това време като едно щастливо знамение имаше изобилна реколта. Всичко това обаче беше спряно вследствие на разбойничество и измяна.

Сега аз променям названията по следния начин: всички ниви в империята ще се наричат царски ниви, а робите и робините — частно зависими. Всичките те (земята и робите) не бива нито да се продават, нито да се купуват. Ако мъжете са повече от осем, а земята им е повече от кладенчова нива, излишната земя се предава на роднините до девето коляно, на съседите или на съселяните. Всички безимотни сега трябва да получат земя по закон. Нарушителите на мъдрата система на „кладенчовите" ниви, незаконните подстрекатели на масите, ще бъдат изпратени на границата, за да я отбраняват от планинските дяволи.. ."

...на втората година (10 г. сл. Хр.) ...на всички онези, които се осмеляват да се занимават с противозаконно отливане на монети..., се конфискува имуществото и самите те стават държавни роби заедно с четирима съседи, конто са знаели за това и не са съобщили...

...онези хора, които са нарушили забраната за отливане на монети, на брой пет съседски семейства, били подложени на арест, на конфискация на имуществото и станали държавни роби. Стотици хиляди мъже и жени се намират в клетките за престъпниците, а жените и децата им вървяха пеша с дрънкащи на вратовете им вериги и бяха предавани на чиновника, който завежда отливането на монетите. Докато те бяха докарвани там, жените и мъжете се сменяваха, а от страдания и мъка загиваха на всеки десет човека шест или седем души...

 

1Така се наричала земята, която можела да се напоява от водата на един кладенец.

 

X

Right Click

No right click