Октай Стефанов

Октай Стефанов

Роден съм през 1996 г. в Пловдив. Сега съм студент със специалност "История" към Философско-историческият факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".

Любовта ми към историята се зароди още в най-ранните ми години като ученик в четвърти-пети клас. Към момента мога да кажа, че двама души играят съществена роля в желанието ми да се развивам в сферата на историческата наука - моят учител по История от прогимназията, уважаемият Иван Дуков, който вече е директор на Исторически музей-Асеновград и познанството ми, вече като студент, с д-р Борислава Петкова от Пловдивски университет, на която дължа едно своеобразно завръщане към заниманията ми с най-древна история и културата на Изтока.

Интересувам се основно от Древен Египет и Египтологията като цяло. Първата книга, която прочетох изобщо, беше "Египет на фараоните" на проф. Игнатов. Тогава, все още твърде малък, не я разбирах, но с годините ме вдъхновяваше да търся все повече и повече информация по темата. Обичам да казвам, че във вените ми тече пясък, а най-голямата ми мечта е да посетя Египет.

Плановете ми за бъдещето са свързани с научна работа след магистратура и докторантура в сферата на Египтологията.
Вярвам, че историята е моето призвание и съм яростен привърженик на тезата, че историята е наука за миналото, която има своите характерни инструменти за работа и анализ.
Освен безкрайната ми любов към Египтологията, се вълнувам също така от историята на Римската империя и на Папството.

През годините съм имал възможност да участвам в най-различни инициативи и конкурси на историческа тематика, а един от най-скъпите подаръци, които съм получавал в тази връзка е една прекрасна книга на Шан Са, която се казва "Императрицата" и която разказва по великолепен и красив начин историята на единствената жена-император на Китай.