Трета българска държава

Спомени на Царица Йоанна за поведението на Цар Борис III след започването на войната между Германия и Съветския съюз

Посещения: 2842


Печата се по: Царица Йоанна, Спомени. София, 1991, с.с. 113-116.

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...

Из дневника на Богдан Филов - относно церемонията по присъединяването на България към Тристранния пакт и реакцията в Народното събрание

Посещения: 1607


Печата се по: Богдан Филов. Дневник. София, 1990, с.с. 271-278.

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...

Закон за защита на държавата от 4 януари 1924 г., изменен и допълнен на 16 март и 29 април 1925 г.

Посещения: 1915

 

Печата сe по: Ф. Милкова, История на българската държава и право (извори, изследвания, тезиси), С., 1974, с. 155-162.

Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...

Манифест към жителите на новоосвободените земи от 16 октомври 1913 г.

Посещения: 2011


Печата се по: Държавен вестник, бр. 239 от 22 октомври 1913 г.

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...
X

Right Click

No right click