Втора българска държава

Ватопедска грамота на цар Йоан II Асен

Посещения: 2013

 

Дарствена грамота на Ватопедския манастир, издадена след битката при Клокотница (1230 г.), през месец април. Пази се във Ватопед. Превод на Ив. Дуйчев СБК, II, с. 41—42, от М. Ласкарис, Ватопедската грамота на Иван Асен II, С., 1930, с. 5.

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. II

 

vatoped

Благоизволи царството ми да дари на светия манастир на пресветата Богородица, наричана Ватопедска, който се намира на Света гора, селото, наречено Семалто, което лежи в Серска област, така щото това село заедно с людете и с всичките му правдини и стаси, и прилежания, и доход да го владее и обладава този честен манастир със самовластна и неотемлима власт, докато живее царството ми. А изпращаните от царството ми по всички времена, за да приемат дан и да вършат всякакви работи на царството ми, практори, сиреч севасти, дуки, катепани, десеткари, псари, апокрисиари, аподохатори и другите останали от малки до големи, никои от тях да няма власт да влезе съвсем ни нога да поставя в метоха на този свят манастир нито да пише, нито дан да взема, нито комод, нито митата, нито аподохия, нито вино, нито хляб, нито зоб, нито десятък, нито да зове на ангария людете за каквато и да било работа на царството ми — нито самите тях, нито техните коне, нито техните волове, нито ослите им. Но всички люде на този манастир да имат всякаква пълна свобода и да владее [над тях] сегашният честен и христолюбив игумен Доситей и честните и христолюбиви игумени след него. А дан, комод и арико, и ангария, и другите останали налози според закона на царството ми — всичко това тези люде да дават и отработват на този свети манастир и никой друг да не се бърка. Който нещо им напакости, голям гняв ще изпита от царството ми... месец април... 

†Асен, цар на българите и гърците†

 

 

X

Right Click

No right click