Родна история

Писмо на Н. Палаузов и В. Априлов до Габровската община 16 август 1833

 

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Документът се печата по П.Р. Славейков, Габровското училище и неговите първи попечители, Цариград, 1866,стр. 8-11; вж. също В. Априлов, Събрани съчинения под редакцията на проф. М. Арнаудов, София,1940, стр. 361 - 363.

Прочети още...

Фабриката на Добри Желязков


Сурет (платежно нареждане) на министъра на финансите за отпускане на кредит. 27. IV. 1837 г.

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Б. Недков. Османотурска дипломатика и палеография. Т, II. С, 1972, стр. 97-104.

Прочети още...

Заповед на Махмуд II относно данъчни злоупотреби в Силистренски санджак

 

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по Б. Недков, ОТДП, II, с. 25 — 28. Превод на Б. Недков от ръкописната сбирка на Ор. отд. при НБКМ, сигн. Π. Χ., 208, инв. 61/1929.

Прочети още...
X

Right Click

No right click