Родна история

Прошение на българските епархии от Одрински и Солунски вилает за присъединяване към Екзархията. 20 декември 1871

 

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Отпечатано е във в. „Македония“, год. VI, бр. 2 от 10 януари 1872 г.

В. „Македония“, издаван от Π. Р. Славейков, е бил най-влиятелният възрожденски вестник в Турция. Излизал е в продължение на 6 години (3. XII. 1866 - 23. VII. 1872 г.).

Прочети още...

Привременен закон за народните горски чети на Г. С. Раковски от 1 януари 1867 г.

 

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Печата се по оригинал: НБКМ-БИА, ф. Ν 1, 1 Б 761; срв. Архив на Г. С. Раковски, т. I, стр. 429-433.

Прочети още...

План на Γ. С. Раковски от 1861 г. за освобождение на България

 

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Печата се по оргинала: НБКМ - БИА, ф. Ν 1. I Б 668; срв. и Архив на Г. С. Раковски, т. Ι, с. 377-380. Белград,... 1861 г.

Прочети още...

План на Γ. С. Раковски от 1858 г. за освобождението на България

 

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Печата се по оригинала: НБКМ—БИА, ф. N 1, I Б 835/52; срв. и Архив на Г. С. Раковски, т. I. Писма и ръкописи на Раковски, съставил Георги Димов, С., 1952, с. 359-363.

Прочети още...
X

Right Click

No right click