Родна история

Доклад на видинския мютесариф до вилаетското управление в Русе, относно дебаркирането на Ботевата чета

 

Публикува се по: Ботевите четници разказват. Сборник от писма, документи и материали. Съставител: Никола Ферманджиев, С., 1986, с. 369 - 371.

Срв. и Априлско въстание. Сборник документи. Под редакцията на Ал. Бурмов,  т. III, С., 1956, с. 209—211.

Прочети още...

Писмо на Христо Ботев до капитана на „Радецки“ Дагоберт Енглендер и до пътниците


Публикува се по: Ботевите четници разказват. Сборник от писма, документи и материали. Съставител: Никола Ферманджиев, С., 1986, с. 20 и 421.

Оригиналът на писмото, написан на френски език, се съхранява в НБКМ (НБКМ--БИА, II А 8133). Публикувано е за първи път във в „Нова България“, Гюргево, бр. 6 от 16 юни 1876 г.

Прочети още...

Прощално писмо на Христо Ботев до семейството му

 

Публикува се по: Ботевите четници разказват. Сборник от писма, документи и материали. Съставител: Никола Ферманджиев, С., 1986, с. 15 и 411.

Срв. и Априлско въстание. Сборник документи. Под редакцията на Ал. Бурмов, т. I, С., 1956, с. 398.

Прочети още...
X

Right Click

No right click