Родна история

Българи и остготи в края на V и началото на VI в.


От Енодий — „Похвално слово за крал Теодорих“

Магнус Феликс Енодий (473 — 521 г.) е роден във Франция. Заемал е редица църковни длъжности. Бил близък и на остготския крал Теодорих, в чиято чест написал похвално слово. Превод на М. Войнов в ЛИБИ, I, с. 299 — 302. от Magni Felicis Ennodi opera, MGH — AA, VII, Berolini. 1885, c. 210 — 211.

Прочети още...

Българите нападат лангобардите в началото на V в.


От Павел Дякон

Павел Дякон (720 - 797 г.) е автор на „Римска история“ до 565 г. Главното му съчинение „История на лангобардите" дава ценни сведения за Балканския полуостров и достига до 744 г. Превод на М. Войнов и Стр. Лишев в ЛИБИ, I. с. 411 - 412, от Pauli. Historis Langobardorum, МОН — SS, Scriptores rerum Langobardorum et Italicarum. sec. VI—IX.

Прочети още...

Засилване на отделни тракийски княжества след изчезването на Келтското царство в Тракия


Гръцки надпис, намерен в Несебър (ант. Месемврия) и издаден от Ив. Гълъбов в Известия на Бургаския народен музей, I, 1550, стр. 7 сл., и от Хр. Данов в Годишник на Софийския университет, Философско-исторически факултет, 1951—1952, стр. 121 сл., и във Вестник древней истории, 1954, кн. 2, стр. 174 сл.

Прочети още...
X

Right Click

No right click