Родна история

Из Послание на Владислав III Ягело до турските гарнизони в севернобългарските земи от 1444 г.

 

Печата се по: Документи за историята на българския народ XV-XIX век, с. 34.

Публикувано по: Текстове и документи по история на България. Съставители Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Боев.

Прочети още...

Из Договор между България и Румъния от 7 септември 1940 г.


Печата се по: Стенографски дневници на XXV Обикновено народно събрание. Първа извънредна сесия, открита на 20 септември, закрита на 23 септември 1940 г. София, 1941, с.с.8-10.

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...

Наредба-закон за разтуряне на партийно-политическите организации от 14 юни 1934 г.


Печата се по: Сборник на действуващите съдебни закони в царството (1878 - 1942 г.), ч. II, С, 1942, с. 537.

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...

Из спомените на Александър Малинов за септемврийските събития през 1923 г.


Печата се по: Малинов, Ал. Под знака на острастени и опасни политически борби. София, 1991, с.с. 96-98.

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...
X

Right Click

No right click