ИЗВОРИ

Заговорът на Катилина

Посещения: 2371

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Салустий, Заговорът на Катилина, 5 — 60 (със съкращения)

 

Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. II, 1976

Прочети още...

Диктатурата на Сула

Посещения: 2127

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Апиан, Граждански войни, 1, 100

 

Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. II, 1976

Прочети още...

Законите на дванадесетте таблици

Посещения: 4156

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна


Древноримският писмен извор, известен под името „Дванадесетте таблици" или според въведената по-късно терминология — „Законите на дванадесетте таблици", има особено важно значение като извор за историята на древноримското право. Съставянето на този законник се смята обикновено като резултат на усилията на децемвирите. От някои учени този паметник се датира към средата на V в. пр. Хр., а от други — значително по-късно. Той е оцелял до наши дни само във вид на оскъдни и често пъти твърде неясни по смисъл откъслеци, които се срещат у по-късните латински автори като цитати или под формата на преразказ. Законите на дванадесетте таблици са важни преди всичко затова, защото в тях са отразени доста нагледно обществените отношения в Рим през раннорепубликанския период. Особено характерни и поучителни в тази връзка са ред отживелици на родовия строй (като напр. патриархалният характер на семейното право, по-конкретно неограничената власт на бащата върху членовете на неговото семейство, кръвното отмъщение и др.), които са се запазили заедно с разпорежданията относно частната собственост.

Прочети още...
X

Right Click

No right click