ИЗВОРИ

Из предисловието към „Денница новоболгарского образования“ на Васил Априлов. 1841 г.

Посещения: 655
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по В. Априлов. Събрани съчинения. С., 1940, стр. 37—38.

Прочети още...

Фабриката на Добри Желязков

Посещения: 837
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна


Сурет (платежно нареждане) на министъра на финансите за отпускане на кредит. 27. IV. 1837 г.

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Б. Недков. Османотурска дипломатика и палеография. Т, II. С, 1972, стр. 97-104.

Прочети още...

Заповед на Махмуд II относно данъчни злоупотреби в Силистренски санджак

Посещения: 582
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Печата се по Б. Недков, ОТДП, II, с. 25 — 28. Превод на Б. Недков от ръкописната сбирка на Ор. отд. при НБКМ, сигн. Π. Χ., 208, инв. 61/1929.

Прочети още...

Април 1876. Спомени. I Революционен окръг

Посещения: 25797
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Публикува се по:  Април 1876. Спомени,  С., 1986

Подбор и редакция: Светла Гюрова, Тихомир Тихов, Елисавета Миладинова

 

Горна Оряховица, Търново, Батошево, Кръвеник, Дряновски манастир, Севлиево, Трявна

Прочети още...

Април 1876. Спомени. IV Революционен окръг

Посещения: 41061
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Публикува се по:  Април 1876. Спомени,  С., 1986

Подбор и редакция: Светла Гюрова, Тихомир Тихов, Елисавета Миладинова

 

Панагюрище, Копривщица, Клисура, Стрелча, Поибрене, Мечка, Калугерово, Белово, Еледжик

Прочети още...

Мюсюлмани поборници

Посещения: 15154
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Публикувано по: Непокорни поданици на султана, Документален сборник, съставител: Петър Петров, С., 1995

Прочети още...
X

Right Click

No right click