ИЗВОРИ

Из кануннамето на султан Мехмед II Завоевател (1451-1481) от 1470-1478 г.

Посещения: 2470

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Публикува се по: М. Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Турски извори за историята на правото по българските земи, т. I, съст. Г. Гълъбов, С., 1961, стр. 11 - 18.

Прочети още...

Ферман на Мехмед II до княза на Молдова Петру Арон, 1455 г.

Посещения: 2411

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Публикува се по: М. Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по F. Babinger. Beitrage zur Fruhgeschichte der Turkenherrschaft in Rumelien (14 — 15 Jahrhundert). Brunn, Munchen, Wien, 1944, S. 25 —27

Прочети още...

Земеделски закон

Посещения: 2939

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Публикува се по ГИБИ, т. III, С., 1960
Увод, превод и бележки: Г. Цанкова-Петкова, П. Тивчев

Заб. Бележките тук са дадени в съкратен и редактиран вариант.

Прочети още...

Из "Синтагма" на Матей Властар

Посещения: 2129

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

"Синтагмата" на Матей Властар е византийски правен паметник от 30-те  години на XIV в. Съдържа ценна информация за сановете в императорския двор. Превод на М. Тюлекова в: Документи за политическата история на средновековна България ХII-XIV в., 110-112.

Прочети още...

Теодосиев кодекс

Посещения: 3331

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна


Публикувано по: ЛИБИ, т. I, 1958 г.

Увод, превод и бележки В. Велков

Прочети още...

Из Юстиниановото законодателство

Посещения: 2634

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Публикувано по: Подбрани извори за историята на Византия, Христоматия, С., 1963
Съставител: Димитър Ангелов
Превод: Г. Батаклиев, Ст. Маслев, П. Тивчев

Прочети още...

Юстинианов кодекс (Тракия и Илирик)

Посещения: 6427

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Публикувано по: ГИБИ, т. II, 1958 г.
Увод, превод и бележки: В. Велчев


Юстиниановият кодекс представлява част от голямото Юстинианово законодателство, известно под името Corpus iuris civilis — I. Digesta (Pandectae); Institutiones. II. Codex Iustinianus. III. Novellae.

Прочети още...

Никифор Григора. Из "Ромейска история"

Посещения: 6023

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Публикувано по: ГИБИ, т. XI, 1983 г.

Увод и превод: Ал. Милев

Коментари: Л. Йончев

Тук коментарите са дадени в съкратен и редактиран вариант. Заглавията на разделите са на администрацията.

Прочети още...
X

Right Click

No right click