ИЗВОРИ

Мехмед II Завоевател

Посещения: 2271

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна


Впечатленията на венецианския пътешественик Джакомо Лангусто.

Печата се по В. Lewis. Istanbul and the Civilization of the Ottoman Empire. Norman, 1963, p. 26 - 27.

Публикува се по: М. Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Прочети още...

Походите на Владислав III Ягело и Ян Хуниади. 1443-1444 г.

Посещения: 2966

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Из „История на Османската династия" на османския хронист Ахмед бин Яхя (Ашъкпашазаде) — XV в.

Печата се по Варна 1444. Сборник от изследвания и документи в чест на 525-ата годишнина от битката край град Варна. С., 1969, стр. 401— 409.

Публикува се по: М. Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Прочети още...

Из кануннамето на султан Мехмед II Завоевател (1451-1481) от 1470-1478 г.

Посещения: 2196

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Публикува се по: М. Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Турски извори за историята на правото по българските земи, т. I, съст. Г. Гълъбов, С., 1961, стр. 11 - 18.

Прочети още...

Ферман на Мехмед II до княза на Молдова Петру Арон, 1455 г.

Посещения: 2222

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Публикува се по: М. Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по F. Babinger. Beitrage zur Fruhgeschichte der Turkenherrschaft in Rumelien (14 — 15 Jahrhundert). Brunn, Munchen, Wien, 1944, S. 25 —27

Прочети още...

Земеделски закон

Посещения: 2280

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Публикува се по ГИБИ, т. III, С., 1960
Увод, превод и бележки: Г. Цанкова-Петкова, П. Тивчев

Заб. Бележките тук са дадени в съкратен и редактиран вариант.

Прочети още...

Из "Синтагма" на Матей Властар

Посещения: 1873

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

"Синтагмата" на Матей Властар е византийски правен паметник от 30-те  години на XIV в. Съдържа ценна информация за сановете в императорския двор. Превод на М. Тюлекова в: Документи за политическата история на средновековна България ХII-XIV в., 110-112.

Прочети още...

Теодосиев кодекс

Посещения: 2993

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна


Публикувано по: ЛИБИ, т. I, 1958 г.

Увод, превод и бележки В. Велков

Прочети още...
X

Right Click

No right click