КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

Физиолог

Посещения: 1420


„Физиолог“, или „Естествословник", е съчинение, което е съставено от раннохристиянски автор. През II в. преминал във византийската литература. Преведен бил на старобългарски през Χ—XI в. и добил широко разпространение в различни преписи. Той е популярно съчинение, което било широко четено в средновековна България. Текст и превод у Ив. Дуйчев, Естествознанието в средновековна България, с. 162—181.

Прочети още...

Монахът преводач Исай Серски и няколко епизода от славянското присъствие в региона

Посещения: 1898

 

Вася Велинова

 

За значението на Серес и прилежащите му земи, включващи и Светогорските манастири, е писано многократно и този въпрос заема полагащото му се място при изучаването на историята на културата на православния свят на Балканите. Не бих искала да повтарям добре известни факти и събития, свързани както с политическата и културна историята на Византийската империя, така и с тази на славянските държави, граничили с нея през Средновековието.

Прочети още...

Обучение на писари в Шумер и Старовавилонското царство

Посещения: 2525

 

Публикувано по: Х. Сагс, Величието на Вавилон

 

Съществена група в шумерската литература е посветена на едуба, в буквален превод „дома на плочките“, тоест „училището за писари“. Тези съчинения, характерни със сатиричните си нотки, ни разказват за обучението на писарите. Училищата за писари не са непременно свързани с храмовете и повечето литературни текстове са намерени не в светилища, а в частни домове.

Прочети още...

Бехистунският надпис. Предвидливият цар

Посещения: 3982

 

Кир Буличов

Из "7 и 37 чудеса"

 

darius iЦарят на царете Дараявауш, царят на персите, властелинът на много народи, когото враговете му — гърците — наричали Дарейос (Дарий), пръв избрал за своя паметник най-хубавото място, което изобщо може да се измисли.

В долината на Керманшах се простира тесен хребет, който завършва с двуглава планина на мястото, където е минавал пътят на керваните от Хамадан за Вавилон. В подножието на стръмната планина чисти извори се вливат в езеро. От него изтича ручей, минава покрай селото Бехистун и изчезва в долината.

Планината също се нарича Бехистун.

Керваните винаги са се спирали до изворите и старите камили няколко километра преди това знаели, че ще почиват, и бързали към водата, към гъстата група дървета под скалата. Тук са спирали да почиват и армиите, минаващи през Персия, и войниците дълго време помнели двуглавата скала над тихата долина и чистия прохладен ручей.

Прочети още...