Средните векове

Мехмед II Завоевател


Впечатленията на венецианския пътешественик Джакомо Лангусто.

Печата се по В. Lewis. Istanbul and the Civilization of the Ottoman Empire. Norman, 1963, p. 26 - 27.

Публикува се по: М. Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Прочети още...

Походите на Владислав III Ягело и Ян Хуниади. 1443-1444 г.

 

Из „История на Османската династия" на османския хронист Ахмед бин Яхя (Ашъкпашазаде) — XV в.

Печата се по Варна 1444. Сборник от изследвания и документи в чест на 525-ата годишнина от битката край град Варна. С., 1969, стр. 401— 409.

Публикува се по: М. Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Прочети още...

Земеделски закон

 

Публикува се по ГИБИ, т. III, С., 1960
Увод, превод и бележки: Г. Цанкова-Петкова, П. Тивчев

Заб. Бележките тук са дадени в съкратен и редактиран вариант.

Прочети още...

Из "Синтагма" на Матей Властар

 

"Синтагмата" на Матей Властар е византийски правен паметник от 30-те  години на XIV в. Съдържа ценна информация за сановете в императорския двор. Превод на М. Тюлекова в: Документи за политическата история на средновековна България ХII-XIV в., 110-112.

Прочети още...

Юстинианов кодекс (Тракия и Илирик)

 

Публикувано по: ГИБИ, т. II, 1958 г.
Увод, превод и бележки: В. Велчев


Юстиниановият кодекс представлява част от голямото Юстинианово законодателство, известно под името Corpus iuris civilis — I. Digesta (Pandectae); Institutiones. II. Codex Iustinianus. III. Novellae.

Прочети още...

Никита Хониат. Из "История"

 

Публикувано по: ГИБИ, т. XI, 1983 г.

Увод, превод и коментари: В. Тъпкова

Тук коментарите са дадени в съкратен и редактиран вариант. Заглавията на разделите са на администрацията.

Прочети още...
X

Right Click

No right click