Древният Изток

Цар Дарий I за себе си

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 1669

Скален надпис Nrb от Накш-е Рустам

 

По руския превод на В. И. Абаев,

Хрестоматия по истории Древнего Востока, ч. II, М., 1980

Превод от руски: Любомир Грозданов

Прочети още...

Надписи на Кир Велики

Посещения: 1618

 

Публикува се по: История Древнего Востока. Тексты и документы. М., 2002. с. 388.

Превод от руски: Любомир Грозданов

Прочети още...

Служебно писмо от канцеларията на Дарий I (около 500 г. пр. н. е.)

Посещения: 2596

 

Гръцки надпис, намерен в гр. Магнезия на р. Меандър. Преводът е направен според текста у Dittenberger, Sylloge3, № 22.

Публикувано по: Хр. Данов, Христоматия по история на стария свят

Прочети още...

Походът на Ксеркс

Посещения: 4477


Откъси от VII книга на Херодотовата история

(Ксеркс бил подтикван към война с Атина от Мардоний, от тесалийските Алевади и от синовете на Пизистрат)

Прочети още...

Из „Тържествен надпис“ на Саргон II

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 884

 

Превод Светлана Михайловна Бациева. Сводка побед, расположенная по географическому принципу. WKS, стр. 102 сл.

Вестник древней истории. 1951, № 3. стр. 209-211.

Срв. Luckenbill, D. D., Ancient  Records  of Assyria  and   Babylonia. Volume  II, Historical  Records  of Assyria  from  Sargon  to  the  End.   The  University  of  Chicago, 1927

Превод от руски и бележки: Любомир Грозданов

Прочети още...
X

Right Click

No right click