Първа българска държава

Надписи на кановете Омуртаг, Маламир и Пресиан

Посещения: 8948

 

Строителен надпис от времето на кан Омуртаг (т.нар. Чаталарски надпис). Каменен надпис на гръцки език, намерен край с. Чаталар (дн. Цар Крум), Шуменско. Превод на В. Бешевлиев, Първобългарски надписи. София, 1979, с. 201.

chatalarКан ювиги Омуртаг е от бога владетел в земята, гдето се е родил. Обитавайки стана Плиска, той направил аул на Туча (р. Тича) и премести войската си срещу гърците и славяните. И направи изкусно мост на Туча заедно с аула и постави в този аул четири колони и върху колоните постави два лъва. Нека бог даде на поставения от бога владетел, като тъпче добре с нозете си императора, докато Туча тече и докато (слънцето сияе), като владее над много българи и като подчинява враговете си, да проживее в радост и веселба сто години. Времето пък, когато се съгради, беше по български сигор елем, а по гръцки 15 индиктион.

 

Строителен надпис от времето на хан Омуртаг (т.нар. Търновски надпис). Каменен надпис на гръцки език. Короната с надписа е била използвана при строителството на църквата "Св. Четиредесет мъченици" във Велико Търново. Превод на В. Бешевлиев, Първобългарски надписи, с. 193.

Кан ювиги Омуртаг, обитавайки стария си дворец, направи преславен дворец на Дунава. И като измерих (разстоянието) между два преславни двореца, направих по средата могила. А пък от самата среда на могилата до моя стар аул има 20 хиляди оргии и до Дунава има 20 хиляди оргии. Самата пък могила е всеславна. И като измериха земята, направих тези писмена. Човекът дори и добре да живее - умира. И друг се ражда. И нека роденият по-късно, като види тези (писмена), да си спомни за онзи, който я е направил. Името пък на владетеля е Омуртаг, кан ювиги. Дано бог му даде да преживее 100 години.

 

"Летопис" на хан Маламир. Каменен надпис на гръцки език, в който се дават сведения за управлението на хановете Крум, Омуртаг и Маламир, писан около 836 г. Превод на В. Бешевлиев, Първобългарски надписи, с. 128.

Кан ювиги Маламир е от бога владетел. Моят дядо Крум с нас намери (?) тези работи. А баща ми, владетелят Омуртаг, сключи тридесетгодишен мир и живя добре с гърците. Отначало и аз живях добре, но гърците опустошиха земите ни. И владетелят Маламир, като управляваше заедно с кавхан Исбул, тръгна на поход срещу гърците с войска и опустоши крепостта Проват, крепостта Бурдидзо и земите на гърците. И извърши всичко славно и дойде до Филипопол, а пък гърците избягаха. И тогава кавхан Исбул заедно с преславния владетел води преговори с филипополци.

 

philipiКаменен надпис на хан Пресиан от около 837 г. Силно повреден каменен надпис, открит в околностите на град Филипи в Гърция. Превод на В. Бешевлиев, Първобългарски надписи, с. 134.

I. От бога владетелят на многото българи Персиан изпрати кавхан Исбул, като му даде войски и ичиргу боила и кана боила коловър и кавханът (отиде) при смоляните...

II. Ако някой говори истината - бог вижда. И ако някой лъже - бог вижда. Българите сториха много добрини за християните (византийците), но християните забравиха. Ала бог вижда!

 

 

X

Right Click

No right click