Османско владичество

Християни и мюсюлмани от Видин се застъпват за свещеник

Посещения: 571

 

Публикувано по: Непокорни поданици на султана, Документален сборник, съставител: Петър Петров, С., 1995Из писмо на началника на Черноречкия окръг Й. Наумович до сръбското правителство от 10 март 1847 г. - Грађа, с. 220.

 

Отпреди 7 години някой си поп Анто, родом от това окръжие, от с. Велики Извор, като свещеник и в същото време и като видински учител се намира във Видин. Владиката от същия поп (неизвестно мен поради какви причини) искал да му даде 2000 гроша, но поради това, че реченият поп не е искал да му даде горната сума пари, то той — владиката, го оковал във вериги и го поставил под арест. И тъй като същият поп бе обичан от целия народ на видинския пашалък и особено от видинските жители, то се вдигнали устабашиите от 12 еснафа, между които били и трима турци [мюсюлмани], та да молят него, владиката, за речения поп - да го освободи от ареста, но той, владиката, не само че не искал да дойдат при него речените устабашии и да ги приеме, но се вдигнал и отишъл право при пашата. И там какво е говорил не зная, но работата достигна дотам, че същия поп чрез двама гавази миналия понеделник, т.е. на 3-и този месец, при устието на Тимок като видински изгнаник прехвърлиха на наша страна и ето го днес в Неготин, очаквайки да му изпратят от Видин багажа и децата му. От това прочее следва, че против същия владика в скоро време пак ще се вдигне във Видин нов бунт.

 

 

X

Right Click

No right click