Втора българска държава

Кореспонденция между папа Инокентий III и цар Калоян

Посещения: 25801

 

Папа Инокентий III съобщава ни българския цар, че е заповядал на посланика си да го помаже и да му предаде царските атрибути

 

До светлия цар на българи и власи [Калоян]

 

Понеже поради заслугите на княза на апостолите на вселенската църква ние сме пастири под властта на този пастир, който събра на едно място другите овце, които не са били от неговата кошара, и ги повери на пастира Петър да ги пасе, казвайки, паси ми овцете, от това следва да бъдат наша постоянна настоятелна грижа тревогите на всички църкви и благото на всички народи, които майката църква възроди за ново детство, като изчисти старата закваска и ги събра в своя скут като кокошка своите пилци. Ние се смятаме толкова по-особено задължени към народите на българи и власи, че те не само някога са възприели по-предано вселенската вяра от апостолическия престол, но и защото са произлезли от кръвта на римляните, в чиято полза и служба ние сме отредени по-особено и които като наш особен народ ни се подчиняват както в духовните, така и в светските работи без ничие посредничество. И тъй, за да познаят ръководството на този [престол], от който те знаят, че са се научили духовно на това, в което вярват, и че са получили плътта, която имат, тъй като по плът те са произлезли от благородни римляни, ние, за които Господ се е помолил като за приемници на блажения Петър да не оскудява вярата ни, но да укрепяваме нашите някога покръстени братя, желаем да ги укрепим и да ги утвърдим в предаността [им] към Апостолическия престол. Но за да бъде на всички ясно чувството на отеческа обич, която имаме спрямо самите тях, и за да се прояви щедростта на майката спрямо децата, ние желаем да ги почетем както в духовните, така и в светските работи като особени чада на Римската църква. И затова ние изпращаме от наша страна в България и Влахия обичния син Л[ъв] презвитер кардинал на Светия кръст, легат на Апостолическия престол, забележително начетен мъж, надарен с честност, когото между останалите наши братя обичаме с особена нежност, за да те помаже с нашия авторитет и власт, да ти даде царски скиптър и да ти наложи царска диадема. И понеже по любимия син Й[оан], наш капелан, решихме да изпратим палиум на досточтимия наш брат Василий, търновския архиепископ, и понеже го назначихме за примат на цяла България и Влахия, по същия посланик изпратихме на митрополитите, които същият капелан е поставил и отново подчинил под негова власт, палиум, сиреч знака за пълнота на първосвещеническа власт, който да им се даде според формулата, която изпращаме, дадена в нашата була. И на същия посланик ние дадохме пълно право да изправя това, което реши, че трябва да се изправи, и да постановява това, което реши, че трябва да се постанови, като поръчаме на същите [митрополити] да осведомят както клира, така и народа за това, което се отнася до успеха на християнската вяра, и да ги уведомяват за нашето благоволение. И тъй ние напомняме на ваша царска светлост и ви подканяме по-настойчиво да приемеш благосклонно у себе си самия посланик като наше лице, нещо повече, в негово лице да приемеш нас и блажения Петър и да се постараеш да се отнесеш към него с почит, като и сам приемеш и спазваш спасителните му съвети и решения, и направиш да се приемат и спазват и от цялата ти страна. Ти ще постъпиш така по отношение на това, което пишем, за да узнаем в изпълнението на делото чувството ти на преданост, което ние вярваме, че ти имаш по отношение на нас и на Римската църква.

 

 

 

X

Right Click

No right click