Втора българска държава

Кореспонденция между папа Инокентий III и цар Калоян

Посещения: 25880

 

Писмо на цар Калоян до папа Инокентий III

 

До пресветия повелител и вселенски папа, седящ на Престола на блажения Петър и господин отец на моето царство Инокентий III, папа на Апостолическия престол и на Римската църква и учител на целия свят.

 

Надявам се в Господа, спасителя на людете, че твоя светост е добре и много добре заедно с всички кардинали на светата Римска църква, които седят около престола на твоя светост. Нека знае великата твоя светост, че синът твой и на Римската църква — царят на всички българи и власи заедно с всички князе на моето царство са много добре благодарение на бога и на твоята света молитва. Много пъти изпроводи моето царство свои пратеници при твоя светост, но не намериха сгода да преминат при твоя светост. Те не можаха да преминат, защото онези, които не бяха в мир с моето царство, пазеха пътищата. След това, през миналия месец юни, царството ми изпроводи своя архиепископ и [глава] на цялата българска земя и на всеобщата света и велика Църква на Търново и велик човек на моето царство, сега въздигнат в примас и архиепископ на цяла България и Влахия, на име Василий, който, като пристигнал в Драч, не бил допуснат да премине при твоя светост, за да изпълни твоя светост желанието на моето царство съгласно обичая на моите предшественици, царете на българите и власите — Симеон, Петър и Самуил, прародители мои, и на всички останали царе на българите. Обаче с помощта на Бога и със съдействието и молитвите на твоя светост пристигна при мене настоящият пратеник на Апостолическото седалище и първопрестола на княза на апостолите и на светата и всемирна Римска църква капелан Йоан и ми донесе палиум по повеля на твоя светост и на Апостолическия престол и украси с този палиум казания архиепископ и го въздигна в примас и архиепископ на цяла България и Влахия, като донесе на моето царство писмо от твоя светост и изложи отново, що му поръчала твоя светост. Изпълни се сърцето ми с голяма радост, защото Бог и твоя светост ме дариха според искането на моето царство. И аз моля и умолявам твоята велика светост да изпълни желанието на моето царство и да изпрати пастирски жезъл за събиране на овцете и останалите неща, който е обичайно да притежава патриархът, и да въздигне сегашния примас за патриарх в светата и велика Църква на Търново, първия град на цяла България, и тази църква да има патриарх винаги, дори след смъртта на този патриарх, по повеля на твоя светост. Понеже ще е тежко поради дължината на пътя и войната между людете след смъртта на всеки един патриарх да се прибягва към Римската църква, нека бъде предоставено на Църквата в Търново да може да си избира и посвещава патриарх, за да не остане тази земя поради липса на патриарх без благословение, и твоето посвещение — непълно, и да не падне грях върху твоя светост. Но сега молим по повеля на твоя светост да бъде приготвяно миро за кръщението на християните в светата и велика Църква на град Търново. Нека знае твоя светост, че когато ромеите узнаят, че сме получили посвещение от твоя светост, не ще ми дадат миро. И друго моля от твоя светост: да изпратиш кардинали при моето царство — или този, който дойде при мене, или някого другиго от Апостолическия престол — и да им дадеш корона и скиптър според благословията на Апостолическия престол и на княза на апостолите, и да изпратиш привилегиум, подпечатен със злато, по подобие на този, за да се пази винаги в Църквата на Търново, и всичко това те да дадат на моето царство и да посветят и коронясат моето царство. Но всички гореказани неща, които трябва да се изпратят на моето царство от твоя светост, нека ги види настоящият пратеник, браничевският епископ Власий, за да може да донесе онова, което ти ще напишеш с твоята ръка. И ако изпълни твоя светост всичко това, тъй ще смятам заедно с рода на моето царство и на всички българи и власи, [а именно] че съм възлюбен син на православната света Римска църква. А [въпроса] за границата между Унгария, България и Влахия предоставям на присъдата на твоя светост, да уредиш това дело честно и справедливо, та да няма грях душата на твоя светост и царството ми да има права над България и Влахия така, както кралят на Унгария да има права над Унгария, и да престанат убийствата на християни между мене и него. Нека знае обаче твоя светост, че на моето царство принадлежат петте епископии1 на България, които унгарският крал нападна и завладя заедно с църковните им правдини, и тези епископии са унищожени — дали е справедливо това да стане? Онова, което каже на твоя светост настоящият пратеник на моето царство браничевският епископ Власий, да приемеш за вярно, защото ще го каже от мое име.

Изпратих  на твоя светост три двойни екзамити2 и златна чаша, и четири либри перпери, и три сребърни чашки, и сребърна обкова за книга.

Калоян, император на България

 

1Според В. Златарски става дума за епископиите Ниш, Белград, Браничево, Срем и Рашка
2Копринени платове

 

X

Right Click

No right click