Родна история

Цар Калоян загива при Солун

 

Йоан Ставракий живял през XII—XIII в. и е бил дякон и хартофилакс (библиотекар) в солунската църква „Св. Димитър", както сам пише в Похвалното слово, което съставил за светеца-застъпник на Солун. Това слово е написано, общо взето, в духа на другите съществуващи похвални слова за св. Димитър. Авторът е използвал материал от първите „Чудеса" на светеца, съставени още през VII в., от житийните легенди за него и от по-късни предания.

Прочети още...

Ватопедска грамота на цар Йоан II Асен

 

Дарствена грамота на Ватопедския манастир, издадена след битката при Клокотница (1230 г.), през месец април. Пази се във Ватопед. Превод на Ив. Дуйчев СБК, II, с. 41—42, от М. Ласкарис, Ватопедската грамота на Иван Асен II, С., 1930, с. 5.

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. II

Прочети още...

Дубровнишка грамота на цар Йоан II Асен

 

Дарствена грамота за безмитна търговия на дубровнишкнте търговци, издадена след битката при Клокотница (1230 г.). Пази се в Санкт Петербург. Дава ценни сведения за административното деление на България, условията за търговия и др. Превод на Ив. Дуйчев, СБК, II, с. 43, от БСМ, с. 578.

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. II

Прочети още...

Сигилий на деспот Алексий Слав от 1220 г.

 

Сигилият е написан на гръцки език и се намира във Ватопедския манастир. Превод на Ив. Дуйчев, СБК, II, с. 31—35, от J. В. Papadopoulos et Arcadios Vatopédinos, Un acte officiel du despote Alexis Sthlavos au sujet du couvent de Spéléotissa pres de Melenicon СпБАН, кн. XLV, 1933, c. 4—6.

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. II

Прочети още...
X

Right Click

No right click